Baneguide

En “ordentlig” baneguide har vi dessverre ikke enda. Inntil videre må vi derfor ta til takke med diverse skisser, bilder og beskrivelser. Og vi vil selvfølgelig legge til nyttig informasjon etter hvert som den blir tilgjengelig. Vi håper likevel de kan være til nytte.

Hvis du ikke er kjent med fasilitetene på Krokhol, finner du en del nyttig informasjon her.

Krokhol er på mange måter en spesiell bane, men en som vi medlemmer er veldig glade i. Mange som spiller den for første gang synes imidlertid den er vanskelig, da de beste valgene ikke alltid er opplagte. De som har anledning til det bør derfor prøve å spille sammen med en kjentmann (medlem) første gangen.

Når det ikke er mulig, kan en kikk på hullbeskrivelsene være en god idé.

Vi har oppført “carry-avstander” på de fleste hullene. Vær oppmerksom på at disse avstandene er målt på et flyfoto, og derfor ikke er 100% nøyaktige. Likevel håper vi de kan være til hjelp.

hull01

Hull 1

Par 3

Hvit  (D)  122 m
Gul    (C)  122 m
Rød   (B)    94 m

Indeks 17/18

Banen starter med et enkelt par tre hull på 122 m fra gul. Greenen ligger høyere enn utslagsstedet. Masse plass til høyre, men ballen kan bli borte i langroughen hvis slaget går for langt til venstre. I så fall kan en provisorisk ball være lurt. Se også opp for pottebunker i venstre forkant av green. Ondulert og relativt lang green som faller mot venstre i spilleretningen. Flaggplasseringen bestemmer køllevalg.

hull02Hull 2

Par 4

Hvit (D) 315 m
Gul (C) 315 m
Rød (B) 272

Indeks 9/10

Det krysser en bekk omtrent ved 150-metersmerket. De som har nok lengde bør prøve å slå over bekken på venstre side av der fairwayen krysser bekken og lande på fairwayen på den andre siden. Dette gjør at dammen til høyre ikke kommer i spill på innspillet. Alt for lange utslag er ingen fordel da en haug til venstre for greenen gjør innspillet vanskeligere. De som ikke har lengde til å gå over bekken med sikkerhet vil ha fordel av å spille ut med et jern og legge seg til venstre på fairway foran bekken. Da kommer imidlertid dammen i spill og innspillet blir lengre. Det kan da være en fordel å legge seg opp kort av green og prøve å chippe seg nær flagget.

Det meste av høyre side er merket som sidevannshinder, også der det ikke er vann.

Hull 2 - Carry-avstander
Over bekk venstreOver bekk høyre
Hvit tee155 m175 m
Gul tee135 m155 m
Rød tee120 m135 m

hull03Hull 3

Par 5

Hvit (D) 440 m
Gul (C) 420 m
Rød (B) 388 m

Indeks 7/8

Et par fem hull med vannhinder på første slag. Venstre side av fairway gir best vinkel mot greenen og mulighet for langtslående å nå inn på toslag. Ellers er alle farer til høyre, med både et vannhinder i form av en bekk/grøft og ulendt skog. De som ikke slår så langt kan med andreslaget med fordel sikte på de to små bjerketrærne som står i roughen til venstre der dogleggen inn mot greenen begynner. Liten og flat green som heller svakt forover. Bunker i høyre forkant. Lang vanskelig rough bak hullet.

Hull 3 - Carry-avstander
Over dammen
Hvit tee150 m
Gul tee135 m
Rød tee70 m

hull04Hull 4

Par 3

Hvit (D) 157 m
Gul (C) 128 m
Rød (B) 119 m

Indeks 15/16

Middels langt par-3-hull med stor høydevariasjon. Både tee- og flaggplassering kan gi stort utslag på køllevalget. Lengden kan variere med 20 meter avhengig av om flagget står på øvre eller nedre platå. Terrenget på høyre side er merket som sidevannshinder. Hvis du havner der, kan du bruke droppsonen som er merket ved bunnen av veien. Relativt smal green med to platåer adskilt med sterkt ondulert parti. Greenen heller mot forkant.

Hull 4 - Carry-avstander
Til “fairway”
Hvit tee100 m
Gul tee85 m
Rød tee75 m

hull05Hull 5

Par 5

Hvit (D) 505

Gul (C) 465

Rød (B) 415 m
Indeks 3/4
Banens lengste hull med god utsikt høyt oppe. De som har carry med driver på 200 m bør sikte til venstre, da alle farene er på høyre side med sidevannshinder i form av en bekk/grøft. Meget ulendt terreng på andre siden av hinderet. Langtslående kan prøve å gå over dammen på andreslaget for å få et kort innspill mot green. Upresise slag kan imidlertid lande i en av de tre bunkerne som ligger i halvsirkel omtrent 25 m fra greenen. Mindre langtslående bør legge seg opp foran broen for et innspill på 130-150 meter. Greenen er relativt stor med to platåer som heller mot høyre i spilleretningen.

Hull 5 - Carry-avstander
Til fairway
Hvit tee130 m
Gul tee90 m
Rød tee0 m

hull09Hull 6

Par 4

Hvit (D) 228 m

Gul (C) 213 m

Rød (B) 190 m

Indeks 13/14

Et kort og enkelt par 4 hvis en ikke blir hemmet av vannspeilet og bjerk på venstre side i dogleg. Fra gul tee kreves det et utslag på omtrent 100 m for å komme over vannet. Langtslående kan prøve å gå for green, men bjerketreet i dogleggen krever en høy ballbane. Det er enten tykk rough eller skogsterreng på alle sider av greenen bortsett fra rett forfra, men det forutsetter at man slår over bunkeren. Ballen kan fort ende opp i et vanskelig leie. Beste stedet å legge seg er akkurat der bakken begynner. Pottebunker i forkant av sterkt ondulert green som skråner mot høyre i spilleretningen. Hvis innspillet blir liggende på øvre platå kan det bli vanskelig å unngå 3-putt.

Merkingen på illustrasjonen er feil, en overlevning. Da banen hadde 18 hull var dette hull 9.

Hull 6 - Carry-avstander
Over dammen
Hvit tee110 m
Gul tee95 m
Rød tee70 m

hull10Hull 7

Par 4

Hvit (D) 307 m

Gul (C) 277 m

Rød (B) 229 m

Indeks 1/2
Fra de bakre teestedene er det beste alternativet å prøve å gå over knausen over rød tee, eller å slå en fade for å lande på høyre side av fairway. Det er bedre plass enn det ser ut til fra tee. Hvis ballen lander på venstre side av fairway, vil innspillet bli lengre. Velg heller for lite enn for mye kølle, da for lange utslag fort kan føre til at ballen går i vannhinderet til venstre for fairway. Langtslående kan prøve å gå over bekken, men dette krever en carry på 240 m for å bli liggende bra. Greenen ligger opphøyd med en bunker i bunnen av opphøyningen. Stor green med to platåer som skråner mot venstre i spilleretningen. Det er ikke lurt å slå for langt da det heller kraftig i bakkant av greenen. Den som ikke slår langt nok til å bruke en kølle som gir ballen en høy bane, anbefales å få innspillet til å lande foran green for så å rulle på.

Merkingen på illustrasjonen er feil. Det er en etterlevning fra da banen hadde 18 hull. Da var dette hull 10.

Hull 7 - Nøkkelavstander
Til kløftOver kløft
Hvit tee170 – 200 m235 m
Gul tee130 – 165 m205 m
Rød tee125 m165 m

hull06Hull 8

Par 4

Hvit (D) 310 m

Gul (C) 286 m

Rød (B) 239 m
Indeks 5/6

Et par fire hull med svak dogleg venstre i innspillet. Alle farene, med Lusetjern og skog samt en grøft, er på høyre side. For et godt innspill er det imidlertid nødvendig å ligge på høyre side av fairway. Hvis ikke, kommer skogholtet foran greenen i spill og gjør det vanskelig å nå greenen på to slag. Det er oppoverbakke opp mot hullet fra ca. 80 m. Relativt stor green som skråner mot forkant.
Stort sett hele høyre side er merket som sidevannshinder. Det samme er deler av skogholtet til venstre foran greenen.

Merkingen på illustrasjonen er feil. Den er en etterlevning fra da banen hadde 18 hull. Da var dette hull 6.

Hull 8 - Nøkkelavstander
Til fairwayTil skogholt foran green
Hvit tee95 m210 m
Gul tee75 m195 m
Rød tee35 m150 m

hull18Hull 9

Par 4

Hvit (D) 362 m
Gul (C) 327 m
Rød (B) 305 m

Indeks 11/12

Siste hullet har en vakker utsikt mot klubbhus med fallende terreng frem til dogleg. Stor bunker venstre side før stor og kraftig ondulert green. Her er det bare å kline til. Baller som tar av mot venstre vil gå over skogholtet (som er merket som sidevannshinder) hvis de er lange nok. Det er en stor sjanse for at en slice kan bli liggende på fairwayen til treningshullet. Største faren er skogholtet til høyre. Langtslående kan prøve å slå over. For andre er det lurt å sikte på ‘kamelpuklene’ omtrent midt på fairway. Stor, kraftig ondulert green som heller mot forkant.
Merkingen på illustrasjonen er feil. Det er en etterlevning fra da banen hadde 18 hull. Dette var da hull 18.

Hull 9 - Carry-avstander
Til fairwayOver skogen
Hvit tee130 m240 m
Gul tee110 m225 m
Rød tee75 m190 m

Ikke alle baner er så “heldige” å ha et fullverdig par-4-hull for trening. De fleste bruker det til å trene på innspill fra 150 m og inn, men det er fullt mulig å trene på både utslag og innspill.

Treningshull

Par 4
Hvit 369

Gul 339 m

Rød 303 m

Indeks 2

Et vanskelig hull nedoverbakke hvor det er viktig å velge riktig strategi. Utspillet er ganske smalt og hullet dreier svakt mot venstre. Virkelig langtslående kan velge å slå over alle problemene og lande nedenfor haugen foran den første bunkeren. Dette krever en drive på omtrent 250 m eller vel så det. For de som ikke helt har denne typer lengde inne, kan det være en god idé og la driveren ligge i bagen og prøve å lande på fairwayplatået foran det lille treet i midten av hullet. Dette vil gi et innspill på 130-150 m. Hvis utslaget går til venstre vil det lande i en slags halfpipe der det også er fairway, men det skråner nedover og vil gi et vanskeligere slag enn oppe på platået. Høyresiden må unngås for enhver pris (OB mot driving range). Kortslående kan med fordel slå ut med jern og legge seg opp foran det lille treet for å ta et transportslag derfra og over den store haugen og få seg et innspill på omtrent 80 m. Det går oppover mot greenen som er voktet av to bunkere på venstre side av fairway og en stor bunker på høyre side av green. Relativt stor green med to platåer. Skråner svakt mot forkant.

Da banen var en 18-hullsbane, var dette hull 8, og det vanskeligste hullet på front-9.

Treningshull - Carry-avstander
Til platåetOver haugen
Hvit tee185 m265 m
Gul tee170 m250 m
Rød tee125 m185 m