Lokale Regler

Lokale Regler

NGFs anbefalte generelle lokale regler gjelder.

 • Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
 • Alle sprinklerlokk og deler av vanningsanlegg gir fritak etter regel 16.1.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Fritak etter regel 16.1.
 • Plugget ball i spillefeltet gir fritak etter regel 16.3.

Spillefeltet er hele området på banen unntatt:

 1. Utslagssted og puttinggreen på hullet som spilles
 2. Alle straffeområder på banen.

Uflyttbare hindringer

 • Røde og gule staker som markerer straffeområder er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1.
 • Avstandsmarkører for 200 m, 150 m, 100 m og 50 m er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1.
 • Alle avstandsmarkører er målt til midten av greenen.
  • Hvite markører: 200 m
  • Gule markører: 150 m
  • Røde markører: 100 m
  • Blå markører: 50 m

Out of Bounds

Baller som slås over gjerde mot RV 155 på hull 1 eller 2 er out of bounds. Hvite staker som er satt opp for diskgolf (mest aktuelt på hull 9) er ikke out of bounds for golf.

Mistet ball eller ball utenfor banen

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde (regel 19.3b). Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball, og gjelder heller ikke i enkelte turneringer, og det er da angitt i turneringsreglene.

Droppsone

Baller som slås inn i rødt straffeområde på høyre side av hull 4, og ikke kan spilles fra der den ligger, skal droppes i merket droppsone, hvis det ikke velges å slå ny ball fra tee.

Straff for brudd på lokale regler:

Slagspill – 2 slag, matchspill – tap av hull.

Tillegg 1, fotballgolf

Ball som ligger i hull for fotballgolf, eller mindre enn en køllelengde fra kanten av hullet, gir fri dropp, to køllelengder, målt fra midten av hullet.

Merkepinner for fotballgolf er faste hindringer.

Tillegg 2, Frisbeegolf

Kurver, staker og bygningsmessige tiltak for frisbeegolf er faste hindringer.

Merkelinjer for frisbeegolf får ingen innflytelse.

NGF har gjort et vedtak som gjør det mulig å innføre en midlertidig lokal regel om fritak i bunkre uten mulighet for å rake. Denne lokale regelen er innført på Krokhol med umiddelbar virkning, inntil den blir opphevet. Tekst fra NGF følger.

Formål:

I forbindelse med koronasituasjonen er alle raker fjernet fra bunkerne. Dette for å hindre smittespredning.

Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved bruk av raker, selv om spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle.

Som et resultat av at det ikke finnes raker i bunkere, og hvis golfklubben anser at noe av gleden ved spillet blir borte pga. at rakene er fjernet, kan klubben velge å innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunkere i sine klubbturneringer og/eller ved daglig spill.

En slik lokal regel er bare mulig å innføre under koronasituasjonen og inntil NGF trekker denne muligheten tilbake.

I en turnering er det ikke tillatt å innføre denne lokale regelen etter at spill i en slagspillrunde har startet. Om dette gjøres skulle det tillate spillere som har flere hull igjen å spille fordelen ved å bruke den over lengre tid. Den lokale regelen kan innføres mellom to hull etter at en match har startet siden begge spillerne har like stor fordel av den.

Selv om en slik midlertidig lokal regel er innført kan runder være handicaptellende, men det forutsettes at den lokale reglen er innført ordrett slik den er skrevet nedenfor.

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Må være i bunkeren.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =