Regler og etikette

Adferds- og sikkerhetsregler

Regler og etikette

Siden du skal bedrive en aktivitet på en golfbane, er det viktig at du vet litt om hva som kan skje og hva som forventes. Det er ikke alltid at golfballene går rett eller akkurat dit spilleren planlegger, og da hender det at det ropes «Fore!». Når det ropes «Fore!», skal du dekke hodet med hendene og sette deg på huk til golfballen har landet. Det er også viktig at man ikke roper «Fore!» på tull, ettersom dette kan føre til at andre på banen ignorerer at det kan komme en golfball.

Bunkre og vannhindre

Golfbaner har sandbunkere. Dette er hindre som man spiller fra. Dersom fotballen ender opp i en slik sandbunker, så skal ballen sparkes der den ligger, og etterpå skal sandbunkeren rakes fin og plan. Andre hindre her på Krokhol er vannhindre. Hvis ballen havner i vannet, så må du uti og hente fotballen (vi har ingen hov), og deretter sparke den fra der den trillet ut i vannet. Det kan ofte være bedre å spille seg rundt hindre enn å prøve å sparke seg over.

Greener

Ettersom dette er en golfbane, så er vi veldig opptatt av at gresset vårt skal være så fint og lite skadet som mulig. Det er derfor, som nevnt, IKKE TILLATT MED FOTBALLSKO med knotter på vår bane. Vi anbefaler at det brukes joggesko (evt. grussko med små knotter) når det spilles fotballgolf. Vi ber også om at det ikke sparkes fra golfutslag merket med hvite, gule eller røde klosser eller fra greener (kortklipt gress med hull og hvitt flagg). Dersom ballen skulle havne på et slikt område, skal den flyttes utenfor det kortklipte området, men ikke nærmere flagget.

Gruppestørrelse

I vanlig golf går maksimalt 4 stykker sammen i en gruppe, men i fotballgolf er det normalt med opptil 5 stykker sammen. Vi har ikke noe erfaring med fotballgolf på Krokhol, så vi vil ha 5 stykker samtidig som regel. Hvis det viser seg at skaper problemer, vil gruppestørrelsen bli redusert til fire personer.

Rekkefølge

Ved første utspark på hvert hull skal alle sparke ut i tur og orden, deretter er det alltid den som ligger lengst fra hullet som skal sparke neste gang. Det betyr at man ikke alltid sparker i samme rekkefølge. Dette er viktig for at det ikke lages kø for dem som kommer bak (både for fotballgolfere og golfere). Er det flere grupper som skal ut samtidig, så skal men vente til alle i gruppen foran har sparket minimum 2 spark hver.

Vikeplikt

Vær oppmerksom på at du har “vikeplikt” for golfspillere som kommer i mot deg. Dette er spesielt viktig på hull 7, der hullet ligger på fairwayen til golfhull 6, som spilles i motsatt retning.

Står det noen klar til å slå ut golfballer på den andre siden av vannet, må du trekke deg unna og vente til golspillerne har slått ut, og de har slått seg videre inn på greenen.

Vær oppmerksom på at opplysningene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel.