Rabattordninger

Også når deg gjelder rabattordninger er tilbudet på Krokhol blitt forenklet. Før hadde vi samarbeid med en rekke aktører, men disse ble i liten grad benyttet. Vi konsentrerer oss nå om noe færre samarbeidspartnere. Her finner du ut mer om dem.

Greenfee-avtaler

Greenfee-avtalene som har stått på disse sidene ble gjennomgått for litt siden, og det ble funnet at alle klubbene vi trodde vi hadde greenfee-avtale med ikke lenger ga rabatt til Krokhol-medlemmer. Listen ble derfor strøket. Senere har vi funnet ut at noen golfklubber faktisk opprettholder greenfee-samarbeidet, og vi gjenoppretter derfor listen med samarbeidende klubber.

  • Grini – 100 kroner i rabatt for 18 hull og 50 kroner i rabatt for 9 hull

Golfhäftet

Golfhäftet gir deg muligheten til å spille 330 golfbaner i Sverige, Danmark, Norge og Tyskland til halv greenfee.
Krokhol er med i Golfhäftet, som kan kjøpes i proshoppen.

Her finner du mer informasjon.
De er selvfølgelig også på Facebook.

Norsk Senior Golf

På Krokhol gjelder følgende betingelser for bruk av NSGs fordelskort:

Starttider: Alle hverdager før kl 1500. Booking i Golfbox eller pr tlf: 6485 7790.
Antall runder: 3 runder til halv greenfee for NSG-medlemmer i løpet av sesongen.

Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start.