Ønskeliste 2017

I forbindelse med avsluttet årsmøtet og en forestående ny sesong, har vi tenkt litt på ting vi gjerne skulle se skjedde på Krokhol. Ved tidligere anledninger har noen av disse punktene vært fremlagt i artikler med navnet “Noe å tenke på…” for forskjellige adressater. Nå tar vi det hele under ett. Det hadde vært fint om de diverse “myndighetene”, som bane- og turneringskomiteen, kunne ta seg tid til å lese gjennom og vurdere dem.

Det er sikkert delte meninger om en del av punktene på ønskelisten, og det er derfor vi har lagt det ut under “Debatt”.

Oppsummering

Her er en oppsummering av ønskelisten. Detaljer følger.

Turnering

 • Klubbmesterskap for seniorer
 • KM C- og D-klasse over én dag.
 • Like store hcp-grupper i Mandagscup
 • Færre turneringer for maks uttelling på Mandagscup-OoM
 • Birdie-premier uten poenggrense
 • Premier til de tre beste på OoM i Mandagscup
 • Logo-premier i helgeturneringer
 • Gjeninnføre Krokhol Masters som én-dagsturnering

Banen

 • Færre sandbunkere og flere gressbunkere
 • Fortsette med å skifte hullplasseringer minst en gang i uken
 • Bedre pleie av tee-steder
 • Bedre merking av grønn sløyfe
 • Bedre lengdeanvisning på scorekort og tee
 • Skilting for turgåere
 • Ordentlig baneguide

Klubbhuset

 • Få i stand “Golfbox-skjermen”
 • Meny og telefonnummer på hull 9

Turnering

Det ble innført en god del gode endringer i fjor, og sesongen må absolutt anses som vellykket. Vi er dessuten blitt forespeilet flere endringer i år, og benytter anledningen til å ta frem noen kjepphester.

Klubbmesterskapet

Deltakelsen i klubbmesterskapet falt i flere år i takt med medlemsantallet, men nå har den altså økt de siste fire årene, også i takt med medlemstallet. Redaksjonen er av den velkjente mening at klubbmesterskapet kan bli en mye større anledning for flere med en mer hensiktsmessig klasseinndeling, noe som igjen vil få opp deltakelsen. Vi skulle gjerne sett (i hvert fall et forsøk) på å avvikle et senior-KM og noen endringer i de sosiale klassene.

Antall deltakere i KM de siste 12 årene:
KMABCDSum
20162122227
20151823225
20141422220
2013133218
2012205318
20112566340
20103568655
20092468543
20082016642
200717215640
2006154151044
200516513943

Klubbmesterskap for seniorer

Klubben har en høy snittalder, og en aktiv seniorgruppe. Vi skjønner derfor ikke hvorfor det ikke kan gå an å ha klubbmesterskap for herrer og damer senior (50+) samt herrer og damer eldre senior (65+). Med unntak av damer eldre senior, er dette den samme klasseinndelingen som brukes i Norgesmesterskapene. Så vidt vi husker er dette prøvd bare én gang på Krokhol, og da på feil måte, i og med at seniorklassene bare var en “sideklasse” slik at seniorer kunne delta i både hovedmesterskapet og seniormesterskapet. Det gjorde seniorturneringen lite synlig (f.eks. uten resultater i Golfbox) og reduserte etter vår mening deltakelsen.

C- og D-klassen

Det er også helt tydelig at det er liten “etterspørsel” etter de sosiale klassene i klubbmesterskapet (C og D). Uten endringer er det egentlig ikke liv laga for disse klassene. Vi tror at noe av årsaken til den lave deltakelsen i disse klassene, er to-dagersformatet, noe som for så vidt også kan ligge til grunn for deltakelsen i de øvrige klassene. Så hvorfor ikke gjøre (eller i hvert fall prøve) C- og D-klassen om til én-dagsturneringer for å skape litt mer liv og røre på søndagen da mesterskapene avgjøres? Uten handicapbegrensninger – slik at det blir et tilbud til alle.

Mandagscup

Klasseinndelingen

Det ble gjort endringer i fjor, noe som er vel å bra, men deltakelsen i de forskjellige klassene tyder på at ytterligere justering kunne være ønskelig.

Vi skulle gjerne sett at det var omtrent like mange deltakere i hver klasse fra uke til uke. Da er det mye som tyder på at grensen mellom A- og B-klassen ble satt for høyt. En økning til 16 eller 16,5 ville antagelig jevne ut deltakelsen mellom A og B.

Deltakelse 2016
ABC
til 14,915,0 – 22,9over 22,9
Startende162622
Gj.sn. starter6,87,26,5
Median starter465
Runder109187144
Over 10 starter583
Med bare 1 start535

Mandagscup

Order of Merit:

Fra den samme tabellen kan vi også lese at det er relativt få som spiller nok turneringer til å få maksimalt med poeng. Det gjør det vanskelig for dem som for eksempel ikke rekker frem i tide på høsten når turneringene starter tidligere, har vanskelig med å nå opp på OoM.

Når det er såpass få deltakere, kunne man noen ganger få OoM-poeng bare ved å delta og bli sist. Med andre ord uten å spille spesielt bra. Toppen av OoM ble også dominert av dem som spilte mange turneringer, og kanskje det burde “lønne seg” å delta i mange turneringer. Men det motiverer ikke akkurat dem som ikke har anledning til å være med hver gang, og OoM burde være en motivasjonsfaktor.

Slik vi ser det, er det to ting man kan gjøre med oppsettet av Order of Merit for å redusere betydningen av å spille mange turneringer:

 • Redusere antall tellende turneringer, til f. eks. 5 eller 7
 • Endre poengtildelingen fra 12-10-9-8 osv. til et mønster som skiller bedre, f.eks. 20-15-10-8 osv.

Det er heller ingenting i veien for å gjøre begge deler.

Premiering

Fra årsregnskapet virker som det er bare omtrent halvparten av turneringsavgiften som brukes til premier. Da er det ingen grunn for turneringskomiteen å klage på dårlig økonomi, og det er for eksempel rom til å fjerne den “kunstige” begrensningen at en birdie må være verdt 4 poeng for å gi premie.

I 2015 var det eksempelvis 42 birdier. Av disse ble 24 premiert. Hvis alle birdier hadde blitt premiert, hadde kostnaden altså økt fra 2400 kroner til 4200 kroner.

Det burde også være rom for minst to premier i hver klasse uansett antall deltakere.

Før var det tradisjon at alle de tre beste på Order of Merit i Mandagscupen fikk premie. Det er det blitt slutt på, og det ser vi gjerne at vi får tilbake.

Vi kunne også godt tenke oss, i turneringer der premien er noe annet enn en sjekk, at vi fikk tilbake premier med Krokhol-merking som kan brukes i hverdagen. Redaktøren er for eksempel meget glad i sine whiskyglass med Krokhol-logo. Laminerte bilder var i sin tid en god nyvinning, men har kanskje utspilt sin rolle.

Krokhol Masters

Vi har få handicaptellende 18-hullsturneringer. Krokhol Masters var en tradisjon, men ble ikke organisert de tre siste årene på grunn av dårlig deltakelse i årene før. Det var sikkert en godt overveid begrunnelse, men synd likevel. Konsekvensen er ikke bare en avbrutt tradisjon, men også at vi står uten en skikkelig turnering i september. Flaggturneringen i 2016 var fin den, men det blir liksom ikke det samme. Hva med å gjenopprette Masters, men spille den som en éndagsturnering i stedet? Det kan godt fremdeles være en invitasjonsturnering, arrangert ca. én måned etter klubbmesterskapet. Det er jo ofte på denne tiden at banen er på sitt beste, og det er også mulig å være heldig med været.

Fra den foreløpig siste Krokhol Masters, 9. september 2012.

Banen

I fjor var banen i topp stand, og banekomiteen må ta mye av æren for dette. Olaf har fortsatt ryddearbeidet også i vinter, og vi gleder oss til å se resultatene. Banekomiteens første prioritet må selvfølgelig være spilleflatene, og dernest drenering.

Vi har imidlertid fundert på en del ting, og her er en del forslag som banekomiteen/baneeier kanskje bør vurdere. Noen av dem kan kanskje egne seg som dugnadsoppgaver.

Bunkere

Vi har ikke mange bunkere på Krokhol, og av dem er det egentlig bare 3 som er i spill. For at man skal ha glede av dem, må bunkere være godt vedlikeholdt, og det er de ofte ikke på Krokhol. Derfor kunne antall bunkere med fordel skjæres ned slik at de som er igjen kan vedlikeholdes bedre. Det ble gjort en innsats på tampen av fjoråret som utbedret noen av de største manglene.

Hull 1 – Denne bunkeren vil aldri bli bra, og er knapt nok i spill. Den bør derfor få gro igjen og bli til en gressbunker, slik som bunkeren på hull 2. Og kanskje få litt hjelp i form av litt jord og noen gressfrø.

Hull 5 – Disse bunkerne er OK, selv om de sjelden er i spill. Men de kan også med fordel gjøres om til gressbunkere.

Hull 9 – Den store bunkeren foran greenen er ikke egentlig i spill og er meget vanskelig å vedlikeholde skikkelig. Den ble “fikset” på tampen av 2016-sesongen, så får vi se om den kan bli vedlikeholdt på en skikkelig måte.

Hvis det igjen får gro ugress fritt utover sommeren, bør den få bli en gressbunker, eller eventuelt en dam/vannhinder for å ta imot vannet som ofte blir stående rett ved siden av.

Treningshullet – Den store bunkeren ved greenen bør graves opp og eventuelt få tilført ny sand slik at den faktisk kan brukes til trening. De andre kan få gro igjen, kanskje med hjelp av litt jord og noen gressfrø, slik at de ikke bare blir fulle av ugress.

Hullplasseringer

Vi håper at den ukentlige flyttingen av hullene som vi så i fjor høst vil fortsette. Det er veldig motiverende for dem som spiller ofte.

Tee-steder

Mange av tee-stedene på Krokhol er små, og det hadde derfor vært fint om klossene kunne flyttes regelmessig og systematisk slik at det ikke blir så mye slitasje på ett sted. Klossene behøver ikke alltid stå helt foran og de behøver heller ikke stå i utslagsstedets fulle bredde.

En del av utslagsstedene er heller ikke lenger i vater. På lengre sikt burde dette være gjenstand for et utbedringsprosjekt. Hva med å starte med en karlegging av ståa i år?

Grønn sløyfe

Vi ser stadig flere barn som besøker banen, og bør gjøre mer ut av den grønne sløyfen. Den står nå engang på slopetabellen, så vi synes at den bør merkes skikkelig.

Scorekortet

Det hadde vært fint om scorekortet viste mer presise avstander. Målestakene står til dels fremdeles så langt bak som det går an. Nye målestaker midt på gul og hvit tee hadde vært fint, og da selvfølgelig med oppdatert lengdeinformasjon på scorekortet.

Skilting

Krokhol er et populært utgangspunkt for markaturer, men ikke alle er like bevisste på farene ved å ferdes på en golfbane. Det bør settes opp skilt flere steder, slik at folk som forviller seg inn på banen kan bli gjort oppmerksom på farene ved å ferdes der. Spesielt prekært er det på hull 7, hvor vi har opplevd at folk strener ut på fairway fra veien ved siden av greenen mens det er spillere som slår inn mot greenen.

Et annet sted det burde skiltes er ved «veiskillet» bak utslaget på hull 6, der det er mange som tar til høyre når de skal prøve å finne stien til Tømmerås.

Baneguide

Vi har ganske mange greenfee-gjester. Det hadde vært hyggelig å kunne tilby dem en ordentlig baneguide. Ny teknologi begynner å gjøre dem rimeligere. En nylig artikkel på golferen.no har et eksempel.

http://golferen.no/ny-baneguide-hver-gang-du-spiller/

Klubbhuset

Golfbox-skjermen

Få den fikset (eventuelt kjøp ny) slik at den kan brukes. Vi har inntrykk av at det er veldig mange som spiller på Krokhol uten å registrere seg. Med skjermen på plass blir dette enklere for dem som spiller når klubbhuset er selvbetjent. Vi vet at både styre og baneeier ønsker at det skal se travlere ut på Golfbox for dem som går inn og sjekker.

Hvem vet, kanskje det ville føre til at flere registrerer selskapsrunder også.

Øke omsetningen i kafeen

Mon tro om ikke litt reklame kunne øke omsetningen i kafeen – det er mange som går rett hjem etter runden.

Hva med å sette opp et skilt i bunnen av bakken der de fleste setter fra seg baggen for å gå opp til utslaget på hull 9, og oppfordre folk til å ringe Kari å bestille mat, slik at den er klar når man er ferdig med runden. Skiltet kan gjerne ha en meny med priser, men det er slettes ikke nødvendig, i hvert fall ikke i første omgang.

Et skilt av samme type kunne med fordel også settes opp på drive-in-rangen, selv om noe av plusset med denne er at man kan kjøre inn og ut.