Handicapkomité

2014-06-16-07

Finn Arne Johansen
Leder
905 62 938
fajohans@gmail.com

Handicapkomiteen styrer alt som har med handicap å gjøre i klubben (se nedenfor). I tillegg til informasjon om komiteen, vil vi også benytte disse sidene til å legge ut handicaprelatert informasjon. Så hvis du lurer på noe innen dette området, bør du sjekke her først.

Dette er hva handicapreglene har å si om handicapkomiteen

Handicapkomiteens oppgaver

Handicapkomiteen har en veldig viktig rolle i en god administrasjon av en spillers handicap, og har verktøy for å kunne gripe inn hvis beregnet handicap ikke lenger gjenspeiler spillerens demonstrerte spillestyrke. Hvis de blir brukt riktig er disse verktøyene utformet for å sikre at spillerne behandles rettferdig og likt fra klubb til klubb.

World Handicap System

De fullstendige handicapreglene, som er nye av året (2020), finner du her:

Handicapreglene-whs-2020.pdf

Golfbox viser til enhver tid hvordan ditt nåværende handicap er regnet ut.

Handicaprelaterte artikler

Årsrapport fra handicapkomiteen 2020

Før sesongstart 2020 ble det innført ny  (internasjonal)  beregningsmåte for handicap, World Handicap System, (WHS) . Systemet synes gjennomgående å virke godt og over tid gi handicap i tråd med spillestyrke. I vår klubb er det tett samarbeide mellom turneringskomite og handicapkomite, og vi justerer handicap automatisk etter hver klubbturnering, så sant forholdene ikke er helt ekstreme. Dette skal medføre at medlemmene avslutter året med “riktig”handicap.

Golfforbundet mener imidlertid å ha registrert at i noen klubber har enkelte spillere “manipulert” sitt handicap med å legge inn dårligere selskapsrunder for å beholde et høyt handicap, med de fordeler dette kan gi i turneringer.

For å bøte på dette har man tidligere latt Golfbox foreta en ettersjekk av handicap ved årets slutt. Det førte til at enkelte spillere fikk handicap justert, opp eller ned, med utgangspunkt i årets resultater. F.eks. kunne en stadig gjentagelse av 18 poeng i klubbturneringene før til nedregulering, selv om poengsummene i seg selv ikke automatisk førte til dette.

Samtidig var klubbens handicapkomite pålagt å sørge for en årsrevisjon av medlemmenes handicap. Denne praksisen er det nå slutt på. I stedet gjelder følgende retningslinjer fra Forbundet:

“En handicaprevisjon er nå en manuell gjennomgang/vurdering, alternativt en manuell justering av handicapet, dersom det blir oppdaget feil i en spillers scorearkiv, eller det er mistanke om at en spiller har bevisste “feilregistreringer”, eller har unnlatt å registrere spilte runder – for å kunne oppnå en urettmessig fordel.

Slike handicaprevisjoner gjennomføres kontinuerlig hele året, enten overfor enkeltspillere eller grupper av spillere.”

Ansvaret for å følge opp det nye systemet er lagt på Handicapkomiteen.  Vi har også fått en anbefaling/myndighet til å slette resultatene av golfrunder som ikke er rapportert innen fire uker etter at de er spilt.

Også i år har vi via Golfbox fått melding om innleverte scorekort hvor markør er ukjent.  Dette er ikke i overensstemmelse med reglene, og gir ikke automatisk regulering av handicap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =