Turneringskomíté

Turneringskomiteen har som oppgave å organisere medlemsturneringer og andre turneringer på Krokhol. Turneringsarbeidet har sine egne sider. Det er stort sett medlemmene av turneringskomiteen som fungerer som turneringsledere. Turneringslederen(e) for hver turnering står oppført i Golfbox.

Medlemmene av turneringskomiteen i 2020:

2020-06-22 Mcup- (12)

Per Frode Haugen
Leder
froh@hotmail.no
920 38 721

2018--05-13 Tofteberg, Jens

Jens Kr. Tofteberg
jenstofteberg@gmail.com
911 86 375

Johansen Ragnhild 2015-08-23 KM- (40)

Ragnhild Lied Johansen
ragnhildlj@gmail.com
456 13 557

Torgersen Stine 2015-08-10 Mcup - (11)

Stine Torgersen
stinetorgersen@hotmail.com
900 21 709

Finn Arne Birdie

Finn-Arne Johansen
fajohans@gmail.com
905 62 938

Bjørnstad Marit 2019-06-24 Mcup- (8)

Marit Bjørnstad
maja-bjo@online.no
905 51 775

Knut Storm Hanssen

Knut Storm Hanssen
knut.storm@hotmail.com
90987621

Turneringskomiteens rapport 2019

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene samt «private» turneringer.

TK har i år hatt 8 medlemmer, 1 mindre enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Per Frode Haugen, Finn-Arne Johansen, Sten-Arne Skulbru og Jens Kr. Tofteberg.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 56 spillere til start, en nedgang på 3 mot fjoråret. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 (16) 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 378 spillere (405).

Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:

Vårsleppen 30 spillere (23), Match Play 34 spillere (36) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 56 spillere (59), Pink Cup 24 spillere (24), Jernslaget 20 spillere (20), Flaggturneringen 15 spillere (21), Klubbmesterskapet 30 spillere (23), Krokhol masters 20 spillere (15) og Elgjakta 36 spillere (40).

Summen av turneringer er lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene.

Imidlertid kunne TK godt tenke seg flere deltakere på turneringene, i år har 643 spillere vært deltakere mens det var 677 i fjor, noe som er en nedgang på 5 %.

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =