Dette er en samleside for reportasjene fra turneringene på Krokhol i 2016-sesongen.

Helgeturneringer

Mandagscup

,

Mandagscup 20. juni 2016

Men banen hadde godt av det … …
,

Mandagscup 13. juni 2016

Tynn deltakelse på knallkveld. …
,

Mandagscup 6. juni 2016

Endelig noen gode scorer. …
,

Mandagscup 30. mai 2016

Inn som en løve, ut som et lam …

Seniorcup

,

Seniorcup 21. juni

På etterskudd Se opp for en Sander som ikke stryker noen…
,

Seniorcup 14. juni 2016

Der ørnene flyr (fritt etter Louis Masterson) …
,

Seniorcup 7. juni

Bra deltakelse og gode vinnerscorer …
,

Seniorcup 31. mai

Vi har gått her med en nagende følelse av at det var noe vi…

Seniorcup 24. mai 2016

Uheldig med været.  

Matchplay-mesterskapet

,

Første match spilt

De valgte en fin kveld for det. Kjell og Jens gikk ut rundt kl.…
,

Matchplay - oppdatering 2. juni

Så er vi i gang      
,

Matchplay 2016

Klubbmesterskapet i matchplay står nå på terminlisten. …

Informasjon fra turneringskomiteen om 2016-sesongen

Innspill

Det er fremdeles noen måneder til turneringene et i gang, men vi vil allikevel nå gå ut med noe informasjon. Vi har fått noen innspill fra medlemmene, noe vi er takknemlige for.

Tidligere start og lengre sesong

Det tas sikte på å åpne turneringssesongen en uke tidligere enn i fjor. Det blir Vårsleppen den 01.05, dersom banen er åpen.

Mandagsturneringene starter også en uke før fjoråret og første turnering blir således 02.05. Videre vil vi utvide sesongen med to turneringer, dersom det lar seg gjøre av lysmessige årsaker. Vi vi ikke starte turneringene senere enn kl. 17.00, da det fremdeles er noen av våre medlemmer som arbeider

Stableford og slaggolf

Nytt av året for mandagsturneringene er at vi kjører Stableford og slaggolf front og back, annen hver gang, Det blir altså to påfølgende mandager med Stableford og to påfølgende mandager med slaggolf osv.

Ny klasseindeling

For å få en mer jevn fordeling på klassene har vi endret inndelingen slik at de som spiller i kl. A har hcp opptil 14,9 kl. B 15.0 tom 22.9 og kl. C 23.0 og videre. NB. Ved turneringer som har nasjonal forbindelse er maks handicap 36, f.eks. Nordea Pairs.

Premiering

Premiering ved mandagsturneringer vil fremdeles være “Krokhol”-penger, mens vi ved de andre turneringene vil søke å finne andre former for premiering.

18-hullsturneringer

18-hulls turneringer, som rene Stableford-turneringer, har vært de eneste turneringer hvor de beste spillerne kunne få justert sin handicap, men siden reglene nå er endret er ikke behovet det samme. Imidlertid har vi nå minst en søndagsturnering hver måned, utenom juli. Nytt av året er at vi vil arrangere en flagg turnering på høsten.

Det å arrangere søndagsturneringer krever som alt annet bemanning og turneringskomiteen synes det er OK så lenge fremmøtet er godt. Vi vil derfor i år innføre at det er minst 10 påmeldte i golf boks pr. påmeldingsfristen.