Årsmøtet 2018 – uoffisielt referat

Jammen snødde det på veien ut til Sørmarka for årets første Krokhol-begivenhet. Riktig pent og hvitt ble det.

Inne ble de fremmøtte møtt med kaffe og kringle – etter flere år med bare vått og ikke tørt. Mer skal det ikke til for at stemningen økte flere grader.Telleapparatet viste at det var 26 stemmeberettigede medlemmer som hadde funnet veien (en til kom senere – han trodde det begynte klokken 8), da formann Egil åpnet møtet nesten presis klokken 7.

Formalitetene

Han foreslo Bjørn Hallme som dirigent og Ann Lisbet Brathaug som referent. Dette ble applaudert. Også applaudert ble forslaget om at Marit Bjørnstad og Odd Hole skulle få æren av å undertegne protokollen.

Årsberetning

Neste punkt på programmet var årsberetningen, som du for forresten finner her.Egil fortalte at styret har jobbet med å komme nærmere på politiske beslutningstakere i Ski kommune, både gjennom kretsen rundt rådmannen og Ski idrettsråd. Dette vil bli fulgt opp i år. Formannen hadde også vært på årsmøtet i golfforbundet, og funnet ut mer om ressursene som er tilgjengelig for klubber som vår. Dette har styret til hensikt å prøve å utnytte bedre i året som kommer. For øvrig ble alle anbefalt å gå inn på Min Idrett, der alle idrettsforeninger i Norge må være registrert og registrere sine medlemmer. Alle har derfor en profil (det var du kanskje ikke klar over). Den hadde det kanskje vært en idé å sjekke for der kan det stå mye rart.Deretter kom turen til komiteene og gruppene. De har jo alle levert inn en rapport, så de respektive lederne ga kun en kort oppsummering.

Årsberetningen ble vedtatt med akklamasjon.

Regnskap

Regnskapet ble også gjennomgått og godkjent uten mange spørsmål. Det ble riktignok et underskudd på nesten hundre tusen, men dette påvirker ikke kontantstrømmen på kort sikt. Årsmøtet godkjente også regnskapet.

Forslag til vedtak

Det var bare kommet inn ett forslag til vedtak, og forslaget kom fra styret.

Det anbefalte at den nåværende ordningen der baneeier gis en driftsgaranti, opphører. I stedet vil klubben bevilge midler til oppgradering av banen, med tiltak prioritert av banekomiteen. Beløpet skal vedtas av generalforsamlingen hvert år, og for 2018 var forslaget å bevilge 70 000 kroner.

Styrets forslag ble godkjent uten veldig mye diskusjon.

Budsjett

Det foreslåtte budsjettet, som ikke inneholder særlig store endringer fra i fjor, ble også vedtatt.

Kontingent

Det ble vedtatt å øke kontingenten med 50 kroner, til 550 kroner. Dette er mest for å dekke inn økt bidrag til NGF, som tar over halvparten av kontingenten. Det er tidligere blitt opplyst at spilleavgiften for medlemmer med full spillerett vil forbli på 4000 kroner.

Valg

De foreslåtte kandidatene ble alle valgt med akklamasjon.

Det nye styret ser slik ut:

  • Leder: Egil Sørset
  • Nestleder: Ketil Nordgård
  • Styremedlem: Leona Pilares
  • Styremedlem: Espen Nordskog
  • Varamedlem: Lise Brekka
  • Varamedlem: Stine Torgersen

Vi mangler bare et par kompassretninger på full pakke, men ellers ser dette bra ut.Trond Torgersen og Odd Hole ble gjenvalgt som revisorer.

Egil Sørset og Ketil Nordgård ble valgt til å representere klubben på golftinget og i andre organisasjonsledd.

Til slutt ble valgkomiteen gjenvalgt: Kristian Bjerve (leder), Finn-Arne Johansen og Tony Farinha.

Og dermed kunne den offisielle delen av møtet heves.Først fikk avtroppende styremedlem Ann-Lisbet Brathaug en klem og et vin-gavekort som takk for innsatsen.

Årets ildsjel

Til Årets ildsjel ble kåret Jan Berg Jansen. Han fikk riktignok ingen statuett, men vi håper summen på gavekortet var tilsvarende stor. Jan har i mange år vært primus motor for seniorturneringene på tirsdager.Sander Lund tok imot på vegne av banekomiteen……og Jens Kr. Tofteberg gjorde det samme for turneringskomiteen.Alle vet at redaktøren jobber best når han ikke er helt edru, så han fikk også et gavekort.Og så fikk våre mageårige revisorer også sin påskjønnelse.Trond Torgersen ogOdd Hole, for anledningen i like revisorantrekk.Møtet ble avsluttet på under en time. På hjemveien snødde det fortsatt.

Vel møtt til en ny sesong.

I skrivende stund er det bare 72 dager til baneåpning.

Innhold
Klubben