Beste bilder fra 2009
Redaksjonen har foretatt et utvalg av de vi synes er de beste bildene som ble tatt på banen i 2009.
Hvis du ikke har sendt inn noen bilder er du ikke meningsberettiget – bare tuller.

Send gjerne kommentarer til redaksjonen, vi foretar gjerne en kåring av årets beste bilde – hvis vi får innspill – gjerne begrunnet.