Biologisk mangfold på Krokhol

23. juni – St. Hans-aften

Mangfoldet på Krokhol (ikke blant medlemmene) skal kartlegges.

Tom Rune har bedt oss informere om følgende.

Krokhol Golfklubb er med i et forskningsprosjekt om biologisk mangfold.

Tirsdag 25. eller onsdag 26. juni kommer det på besøk en representant fra NIBIO for å gjennomføre en undersøkelse på vegetasjonen på Golfbanen.

Han/hun vil bevege seg rundt på ulike områder av banen, og vil være utstyrt med hjelm og refeksvest.

Undersøkelsesaktiviteten er ment å foregå med så liten påvirkning på golfspillet som mulig, men vi ber medlemmer og gjester om å vise hensyn.

Undersøkelsen inngår i et stort internasjonalt prosjekt finansiert av STERF og R&A for å se på hvordan golfbaner kan bidra i biologisk mangfold og økologiske funksjoner i større landskap.

Det er valgt ut et antall baner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og England.

Vi på Krokhol bidrar mer enn gjerne.

Vi vet blant annet at det skal være en salamander i dammen ved hull 2 – men det er altså en annen type biologisk mangfold.

Innhold
Klubben