Årsmøtet 2020 – uoffisielt referat – og offisielt

Uoffisielt referat fra årsmøtet 2020 i Krokhol Golfklubb

En frisk vinterkveld med snødryss på bakken og måneskinn fra klar himmel møtte deltakerne på årsmøtet i kveld, som til en forandring ble avholdt i klubbhuset. Vi har ikke fått rapporter om noen som glemte seg og kjørte til Sørmarka.

Omtrent samtidig med at vi la ut dette, kom også det offisielle referatet:

Referat Årsmøte 2020

Det var hele 36 fremmøtte, og det er omtrent så mange som det er plass til i møterommet i 2. etasje. Imponerende 10 flere enn i fjor, og 16 % av medlemsmassen.

Det var mange som kom litt på forhånd for å få seg en prat nede i kafeen før selve møtet begynte. Her ble det servert kaffe og wienerbrød – som seg hør og bør.

Selve møtet gikk meget raskt unna, ettersom det ikke var noen kontroversielle saker på dagsordenen.

Bjørn Hallme ble valgt til møteleder, og utførte som vanlig oppgaven med fasthet og orden.
Espen Nordskog ble valt til sekretær, og Marit Bjørnstad og Olaf Thommassen ble valgt til å skrivr under protokollen.

Siden saksdokumentene ble lagt ut på nettsidene på forhånd, og i tillegg ble levert ut på papir ved registrering, ble presentasjoner av årsmeldingen fra styret og de forskjellige gruppene/komiteene hoppet over. Vi forutsetter at alle har satt seg grundig inn i den.

Egil presenterte regnskapet, uten å gå i for mange detaljer. Det ble et solid overskudd på en kvart million. Egil trakk frem fordelen ved at klubben fakturerer medlemskontingent og spilleavgift, fordi det gir klubben momskompensasjon på rundt 40 000 kroner i året. Grasrotandelen fra Norsk Tipping bidro også en god slump.

På spørsmål ble det svart at klubben har konto i Skue Sparebank i Nesbyen (i Hallingdal) fordi den gir oss konto med særvilkår!

Regnskapet og revisjonsrapporten ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

Vedtak

1. Slette fordringer på baneeier

Styret foreslo å slette et krav på 132 001 i regnskapet for 2020 – det er kun et regnskapsgrep og påvirker ikke likviditeten til klubben

Godkjent av årsmøtet

2. Fornye fullmakt til styret om å bruke opptil 70 000 kroner i 2020 på forbedringer av banen.

Fra gulvet ble det foreslått at styret kunne bruke skjønn til å gå utover det begrensede beløpet ved behov. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

3. Bekrefte klubbens lover og vedtekter

Klubben er pålagt av NGF om noen lovendringer, blant annet spesifisering av dato for utmelding.
Dessuten fikk vi vite at klubben er pålagt underslagsforsikring for styret.

Oppdatering av klubbens lover og vedtekter ble godkjent av årsmøtet.

4. Vedta fullmakter

Årsmøtet godkjente styrets forslag

5. Handlingsplan

Styret har utarbeidet prinsipper for en handlingsplan som skal styret skal følge i sitt arbeid.

Handlingsplanen ble godkjent av årsmøtet.

I forbindelse med å “gi medlemmene et godt sosialt tilbud” og hjelp til å “fremsnakke” klubben, skal styret skal se på muligheten for produksjon og salg av Krokhol-effekter, som for eksempel golfskjorter.

Medlemskontingent

Det ble vedtatt å holde klubbkontingenten på kr 550. I tillegg kunngjorde Tom Rune at spilleavgiftene for medlemmer vil forbli uendret i 2020.

Budsjettet, som er bemerkelsesverdig likt regnskapet for 2019, ble godkjent ved akklamasjon.

Det er ingen endringer organisasjonsplanen, som også ble godkjent av årsmøtet.

Så var det valg.

Valgkomiteen må ha gjort et grundig stykke arbeid for i valg av styre ble valgkomiteens forslag godkjent. Det er gledelig å fastslå at årets valg gir styret en noe yngre profil enn før.

Det nye styret består av:

 • Egil Sørset, styreleder
 • Espen Nordskog, nestleder
 • Isak Ladegård, styremedlem
 • Stine Torgersen, styremedlem
 • Jan Tore Samuelsen, styremedlem
 • Bjørn Harald Jensen, varamedlem
 • Britha Amundsen, varamedlem

Revisorene, Trond Torgersen og Odd Hole, ble som vanlig gjenvalgt.

Styreleder og nestleder ble valgt til å representere klubben i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett.

Styrets innstilling til valgkomité ble applaudert.

Valgkomiteen for neste neste årsmøte består av

 • Morten Olstad
 • Ellen Herdal
 • Bjarne Rød
 • Finn Arne Johansen, vara

Vi regner med at det er Morten som er komitéleder, siden han står først.

Dermed var den formelle delen av møtet avsluttet.

Påskjønnelser

Styrelederen delte ut påskjønnelser til medlemmer de mente fortjener det. Som i fjor var påskjønnelsen en gavesjekk til bruk hos Golfhandelen (og ikke fra en herværende statsbedrift).

Som redaktør fikk Jon Kittilsen en sjekk, men ham har vi som vanlig ikke noe bilde av.

Olaf tok i mot på vegne av Petter Tomren, for hans innsats med banearbeidet.

Hele banekomiteen fikk forresten sin rettmessige påskjønnelse – også Sander Lund, som vi så vidt ser toppen av.

Det var hyggelig å se at Finn Ericsson også var til stede for motta sin.

Til slutt mottok også Olaf Thommassen konvolutten for sin egen (gedigne) innsats med banen (det er ikke lett å være årsmøtefotograf).

Utgående leder av valgkomiteen, Kristian Bjerve, fikk også en konvolutt.

Morten Olstad går ut av styret, og fikk derfor en påskjønnelse for innsatsen.

Jens Tofteberg gir seg som leder av turneringskomiteen, men fortsetter som menig medlem. Han har vært leder temmelig lenge, og fortjente så absolutt en påskjønnelse.

Per Frode Haugen overtar som leder av turneringskomiteen, som forresten skal ha årets første møte i morgen.

Revisorene er det også lurt å ta godt vare på, her får Odd Hole sin, mens Trond Torgersen allerede har åpnet konvolutten.

Det ble ikke delt ut noen statuett for “Årets ildsjel” i år.

Lokale regler/handicap

På anmodning fra styret (avbildet) ga Finn-Arne Johansen og Jon Kittilsen en kort oppsummering av de nye handicapreglene.

Det kan kanskje virke litt innviklet, men oppfordringen er å spille så mange runder som mulig, telle slag og la Golfbox ta seg av resten.

Styret har bedt de to talerne oppdatere de lokale reglene, med noen presiseringer. Dette vil bli gjort, men Tom Rune informerte om at beholdningen av scorekort minst ville vare ut denne sesongen, så de lokale reglene som står der må antagelig suppleres på en eller annen måte.

Styret kunngjorde at Golfhandelen fortsetter å sponse klubben, noe som betyr store innsparinger med hensyn til innkjøp av premier.

Sander minnet om at det er innendørs-KM lørdag 7. mars. Påmelding i Golfbox.

Tom Rune orienterte litt om driften og fortalt at banemannskapet høyst sannsynelig vil bli de samme i år som i fjor. Merethe vil fortsatt styre kafeen.

Møtet, som startet presis kl. 19 ble avsluttet kl. 19:53.

 

 

Kafé åpen på torsdag

En liten påminnelse til dem som kanskje har glemt at det er:

Årsmøte, torsdag 6. februar, kl. 19 på Krokhol

Tom Rune melder at kafeen fra 18-tiden serverer kaffe og noe godt til de som vil mingle før årsmøtet starter 1900.

Vel møtt

Vi illustrer med noen fine stemningsbilder fra i dag morges, som vi har fått fra Olaf Thomassen.

Innendørs-KM 2020

Vi har gleden av å invitere til klubbmesterskap inn på

Follo golfsenter, lørdag 7. mars.

Klokkeslett og bane på simulatoren er ikke bestemt ennå. Turneringskomiteen må se hvor mange som melder seg på.

Påmelding i Golfbox, 200 kroner i startavgift.

Bilder: Full Swing Golf, Follo Golfsenter

Saksdokumenter til årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020, i klubbhuset på Krokhol, torsdag 6. februar

Saksdokumentene er nå forskriftmessig gjort tilgjengelig for medlemsmassen, dvs. minst én uke før møtet.

For å unngå enhver tvil – årsmøtet er altså IKKE på Sørmarka.

Det nye handicapsystemet

Overgangen til WHS 1. mars 2020

Vi tror at vi tidligere har skrevet at det nye handicapsystemet ville tre i kraft ved nyttår. Det er ikke tilfelle. Det trer i kraft fra 1. mars.

Så hvis du har savnet å få informasjon om årsrevisjonen, er dette sannsynligvis årsaken. Selv om vi ikke har funnet informasjon om dette, regner vi med at denne revisjonen bortfaller i år, siden alle vil få nytt handicap likevel.

Norges Golfforbund har nå en litt mer lettfattelig forklaring av det som kommer til å skje ved overgangen:

 

Hva skjer med mitt handicap i overgangen til nytt handicapsystem?

Handicaptellende runder registrert i GolfBox i perioden 1. januar 2017 til 29. februar 2020 blir brukt til å beregne nytt handicap, og resultatene fra denne perioden blir omregnet til det handicapet du spilte til i de rundene. For at en runde skal kunne bli brukt i overgangen må følgende data være tilgjengelig for runden:

 • Bruttoscore eller Stableford-poengsum, og
 • Banens par, og
 • Baneverdi, og
 • Slopeverdi

Ditt nye handicap blir da gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 rundene i denne perioden.

NB! En runde hvor det bare er registrert en Stableford-poengsum inneholder ikke nok informasjon til at det kan bli beregnet hvilket handicap det ble spilt til i den runden.

Hva skjer om jeg har færre enn 20 runder registrert før overgangen?

Dette løser systemet automatisk ved at gjennomsnittet blir beregnet på et færre antall runder, i forhold til hvor mange runder du har registrert. Dette er det en egen beregningstabell på.

Eksempel: Hvis du har 9 runder blir gjennomsnittet beregnet ut ifra de beste 3 rundene.

Denne tabellen blir også benyttet inntil en spiller har registrert 20 eller flere runder.

Spillere med 0-19 runder registrert får én fiktiv runde lagt inn som tilsvarer et resultat likt EGA handicap + 2,0. Denne fiktive runden medfører at det ikke blir så stor forskjell mellom “gammelt” EGA handicap og nytt WHS handicap.

For spillere som ikke har noen runder registrert i det hele tatt vil nytt handicap bli det samme som gammelt EGA handicap, pga. den fiktive runden.

Jeg har bare registrert Stableford-poengsum på mine runder i GolfBox. Kan disse brukes til å beregne nytt handicap?

Hvis det i tillegg til Stableford-poengsum er registrert par, baneverdi og slopeverdi kan slike runder bli med i beregningen av nytt handicap.

Kan mitt handicap bli endret mye ved overgangen?

Det er vanskelig å forutsi om eller hvor mye ditt nye handicap blir endret i forhold til ditt “gamle” EGA handicap. Det kan bli høyere, lavere eller det samme. Dette avhenger av hvilke runder du har registrert og hvor mange runder du har registrert.

Mer informasjon

NGF har mer informasjon om det nye World Handicap System på nettstedet sitt. Vi anbefaler at du klikker på knappen og leser det som står der.

WHS-nettsted

WHS har dessuten sitt eget nettsted, der du kan finne mer utfyllende informasjon og detaljer (på engelsk)

Regne ut selv?

Du kommer frem til handicapforskjellen (handicap differential) ved å trekke baneratingen (for menn som spiller Krokhol fra gul tee er dette 69,4) fra den justerte bruttoscoren. Denne differansen ganges med 113 (nøytral slope). Det resulterende tallet ganges så med sloperatingen (for menn som spiller Krokhol fra gul tee er dette 133). Resultatet avrundes til én desimal.

En 90-runde fra gul, gir en handicapforskjell på 16,8 for menn.

Dette er “handicapet du spilte til” i NGF-terminologi, og det er dette som brukes i utregningen av handicap ved å ta gjennomsnittet av de beste 8 av de 20 siste rundene.

Redaktøren, som hadde handicap 16 ved sesongslutt, vil etter alt å dømme starte den nye sesongen med et handicap på 17,2, så det er nok riktig som de sier, at dem som er på vei opp, generelt vil få et litt høyere handicap.

Du finner alt tallmaterialet du trenger på siden din i Golfbox, under “Score” på venstre side.

Alle bane- og slopeverdiene finner du på hjemmesiden.

Så hvis du er nysgjerrig på hva du vil starte sesongen på, er det bare å sette i gang å regne.

 

 

 

Offisiell innkalling til årsmøtet 2020

Det er fremdeles litt over en måned til, men vedtektene krever at dagsordenen skal sendes til medlemmene minst én måned før årsmøtet.

Om en stund kommer det også saksdokumenter.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR KROKHOL GOLFKLUBB

Årsmøtet 2020 for Krokhol Golfklubb avholdes i klubbhuset på Krokhol torsdag 6.februar kl 19:00.

Vel møtt!

Styret

Dagsorden og saksdokumenter blir lagt på klubbens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet, og medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må melde disse skriftlig til styret (v/ espen.nordskog@norswiss.no eller egil.sorset@outlook.com) innen onsdag 22.januar.

Fra åpning av rangen 14. april i fjor – ikke så lenge til.

Foreløpig dagsorden:

1.    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2.    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.    Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.    Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

5.    Regnskap med revisjonsberetning

6.    Forslag og saker til vedtak

1. Slette fordringer overfor baneeier knyttet til historiske maskinanskaffelser i regnskapet for 2020

2. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen

3. Bekrefte lover og vedtekter

4. Arbeid med handlingsplan

5. Innmeldte saker fra medlemmer

7.    Medlemskontingent for 2020

8.    Budsjett for 2020

9.    Organisasjonsplan

1. Styret

2. Grupper

10.  Valg

1. Leder

2. Nestleder

3. Styremedlemmer

4. Varamedlemmer

5. Revisorer (2 personer)

6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett

7. Valgkomité

Fra vedtektene:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Hvis du er i tvil om hva som foregår på årsmøtene, eller hvem som sitter i styret, finner du et hav av informasjon på:

Mens du venter på saksdokumentene, kan du jo kose deg med noen bilder fra fjorårets sesong.

 

 

 

 

Godt nyttår!

På den siste dagen av dette tiåret, benytter vi anledningen til å ønske alle medlemmer og venner av Krokhol et riktig godt nyttår.

I samme forbindelse starter vi den nå tradisjonelle nedtellingen til baneåpning, som vi forhåpingsfullt har satt til 25. april – fordi det er en lørdag. Det er egentlig samme tid som i fjor, men én dag tidligere datomessig.

Du kan følge med på forsiden:

I skrivende stund må vi derfor vente 115 dager på igjen å spille våre runder på favorittbanen. Og vi håper selvfølgelig at forholdene blir like gode som i 2019-sesongen.

Siste føremelding

Det er ikke skiføre på nyttårsaften. Det som kom i november (bildet) holdt altså ikke ut året.

Krokhol: Skiforeningen 29/12 kl. 07:57:
4 grader og regn. 5 cm snø siste døgn. Total snødybde er 0-15 cm. Snøen som kom i går er i ferd med å regne bort. Skal man ut i marka, kan det fortsatt være lurt å sko seg med brodder. Vi trenger påfyll av mer snø før vi kan preparere løypene. Isen på vannene er ikke farbar.

 

 

God jul

Noe forsinket vil kanskje noen si, men i henhold til Norad, har julenissen enda ikke begitt seg utover i Stillehavet, så det er fremdeles tid til å ønske alle medlemmer og venner av Krokhol en riktig god jul og et godt nyttår.

Ett Krokhol-medlem vi korresponderer med har ønsket seg en tidlig vår, og det kan vi saktens slutte oss til.

Lovendring angående utmelding

Hvis du har tenkt å melde seg inn i Krokhol

før utgangen av året (og det må du for all del gjøre), må du passe på at formalitetene er i orden. Vi har fått følgende beskjed fra styret:

 

NGF har sendt ut pålegg til alle klubber om å oppdatere sine lover på et par-tre punkter i kommende årsmøter. Den viktigste relevant å legge ut på nettsiden i disse dager siden den har virkning fra 1.1.2020, og vi nærmer oss årsskiftet.

De som tenker melde seg inn i Krokhol GK for spill i 2020- sesongen bør huske å melde seg ut av sin nåværende hjemmeklubb før årsskiftet. Og tilsvarende for de som vurderer utmelding fra Krokhol eller endring av kontingentgruppe? Hjemmelen er denne nye lovnormen for idrettslag.

LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF

Vedtatt av Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra NGFs ting

§3 pkt 5 Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Den som ikke senest 31. desember[1] har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

[1] Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.

Dette er ikke særlig store endringer i forhold til de reglene som har vært gjeldende i lang tid. Den største endringen som vi kan se, er at reglene nå ikke gjelder kun tidspunktet for utmelding, men også typen medlemskap. Hvis du for eksempel, har tenkt å gå over fra medlemskap med full spillerett til et “greenfee”-medlemskap, må du imidlertid være obs. Den andre veien kommer ikke til å være noe problem, i og med at det er i klubbens interesse at medlemmer oppgraderer til en bedre kategori.

 

 

Neste årsmøte tidsfestet

Vi har fått beskjed om at årsmøtet 2020 vil finne sted

torsdag 6. februar 2020, kl. 19.00

i klubbhuset på Krokhol
– altså for en gangs skyld ikke på Sørmarka.

Vi satser på at det blir wienerbrød til kaffen likevel.

Merk kalenderen nå. Det er bare drøye to måneder til.

Gavekort til Golfhandelen

Vi fant ut i dag at vi har drevet med feilinformasjon.

Gavekortene går ikke ut på dato ved utgangen av året, men 1. desember 2019.

Det vil si om to uker.

Har du noen liggende, er det nok lurt å ta en tur.

 

Mandagscupen 2019

Sesonggjennomgang og statistikk

For å parafrasere fjorårets overskrift: Mandagscupen er den viktigste sportslige og sosiale arenaen på Krokhol. Det er det liten tvil om. Selv om vi har mange flotte helgeturneringer, er det det Mandagscupen som er den viktigste møteplassen for Krokhols mangfold av medlemmer – og en og annen gjest.

Derfor foretar vi hvert år en gjennomgang av det som har skjedd i sesongens løp – til tross for ganske så utfyllend dekning av hver turnering.

“Brutto” var det 69 deltakere i år. Det er én mindre enn i fjor. På “netto”-basis, når vi tar hensyn til dem som har skiftet klasse i løpet av sesongen var deltakerantallet 62, og det var det samme antallet som i fjor. Dette er ca. 25 % av antall medlemmer av klubben.

Været var særdeles samarbeidsvillig (nesten) hver mandag

Deltakerstatistikk

Start/klasseABCAlle
Antall runder 135 (134) 152 (146)90 (123) 377 (403)
Gjennomsnitt 8.4 (8.4)9.5 (9.1) 5.6 (7.7)23.6 (25.2)
Middelverdi 9 (8)10 (8.5)5 (7)23 (25)
Maks 12 (12)15 (13)9 (11)30 (32)
Min 5 (5)5 (5)3 (4)14 (17)
Over 10/303 (5)8 (6)0 (3)1 (5)

Antall deltakere per klasse (fjorårstallene i parentes):

A-klassen: 17 (20)

B-klassen: 29 (25)

C-klassen: 23 (26)

———————–

Sum: 69 (70)

Netto: 62 (62)

I gjennomsnitt var det 23,6 (25,2) deltakere, altså en nedgang på 1,6 siden i fjor – til tross for det strålende været vi hadde på 15 av 16 mandagscupturninger. Størst deltakelse med 30 var det 1. juli, men lavmålet var på årets første turnering, da det bare var 14. Disse tallene er litt svakere enn i fjor da vi hadde 32 deltakere på det meste og 17 på det minste.

Som i fjor (da vi startet senere) ble det avholdt 16 turneringer, og ingen ble avlyst. I alt ble det “produsert” 377 runder, hvilket er en nedgang på 6 % fra i fjor, da antall runder var 403.

Nedgangen skyldes først og fremst dårligere deltakelse i C-klassen. Ellers taler vel tallene for seg selv.

Når middeltallet for deltakelse er 9, 10 og 5 for henholdsvis A-, B- og C-klassen, ber vi på nytt turneringskomiteen vurdere hvor formålstjenlig det er å fortsette å ha tre klasser. Ved mange anledninger ble det utdelt mindre enn tre premier i de forskjellige klassene i løpet av sesongen. Det spørs om ikke det hadde blitt litt mer interessant hvis vi reduserte det til to.

Årets vinnere

Vinnere Mandagscup 2019
DatoUtslagABC
06.mai Fritt valg Stine Torgersen Elin Bjørnhaug Jan Tore Samuelsen
13.mai Fritt valg Olaf Thomassen Trond Ovik Isak Ladegård
20.mai Hvit/gul Per Frode Haugen Steinar Nordskog Bjarne Røed
27.mai Fritt valg Per Frode Haugen Kristian Bjerve Bjarne Røed
03.jun Rødt Jon Kittilsen Simen Thomassen Finn Raaness
10.jun Fritt valg Stine Torgersen Rune Sørlie Jan Tore Samuelsen
17.jun Hvit/gul Ronny Waagenæs Rune Sørlie Bjarne Røed
24.jun Fritt valg Kjell Høydahl Simen Thomassen Odd Hole
01.jul Rødt Olaf Thomassen Asbjørn Herdal Knut Olav Sørset
05.aug Rødt Olaf Thomassen Kristian Bjerve Bjarne Røed
12.aug Hvit/gul Olaf Thomassen Isak Ladegård Ragnhild L. Johansen
19.aug Hvit/gul Stine Torgersen Espen Nordskog Øyvind Wulfsberg
26.aug Fritt valg Stine Torgersen Kristian Bjerve Stefan Johansson
02.sep Fritt valg Olaf Thomassen Kristian Bjerve Stefan Johansson
09.sep Gul/rød Stine Torgersen Simen Thomassen Jens Tofteberg
16.sep Fritt valg Per Frode HaugenSimen ThomassenBjarne Røed

Vinnerstatistikk

NavnSumABCStarter
Olaf Thomassen 5514
Stine Torgersen 559
Bjarne Røed 5513
Kristian Bjerve 4415
Simen Thomassen 445
Per Frode Haugen 3312
Rune Sørlie 2211
Isak Ladegård 2116
Jan Tore Samuelsen 2215
Stefan Johansson 223
Kjell Høydahl 1113
Jon Kittilsen1116
Ronny Waagenæs1111
Trond Ovik119
Steinar Nordskog1110
Elin Bjørnhaug119
Asbjørn Herdal115
Espen Nordskog1114
Øyvind Wulfsberg1111
Knut Olav Sørset114
Odd Hole1113
Jens Tofteberg115
Finn Raaness112
Ragnhild L. Johansen1113
Vinnere246910

I alt var det 24 forskjellige vinnere i år. Det er det samme antallet som i fjor. I A-klassen var det bare 6 (8) forskjellige vinnere, mens det var henholdsvis 9 (6) og 10 (9) i B- og C-klassen. Fjorårstall i parentes.

Årets nykommer er utvilsomt Bjarne Røed, som tok 5 førsteplasser i sin første fulle sesong (alle i C-klassen) på 13 starter. Det setter ham også helt i teten av dem som vant flest ganger, ettersom ingen andre hadde flere. Olaf Thomassen og Stine Torgersen hadde også fem seire.

Det var flere som fikk et høyt antall seire med relativt lav deltakelse, men best uttelling var det vel Simen Thomassen som fikk, med 4 seire på fem starter.

Deltakere

FornavnEtternavnABCSum
JonKittilsen1616
LarsSandberg1515
KristianBjerve1515
Jan ToreSamuelsen6915
EspenNordskog1414
KjellHøydahl1313
OddHole21113
BjarneRøed1313
Per FrodeHaugen1212
MortenOlstad1212
YngveAndersen1212
RonnyWaagenæs1111
RuneSørlie1111
ØyvindWulfsberg3811
MaritBjørnstad1111
SteinarNordskog1010
StineTorgersen99
Knut StormHanssen99
TrondOvik99
ElinBjørnhaug639
Sten-ArneSkulbru77
AsbjørnSolevåg77
ArveBjerke66
EirikSandberg66
IsakLadegård336
Hanne HoelTofteberg336
TerjeBjørnstad55
AsbjørnHerdal55
SimenThomassen55
JensTofteberg55
TrondTorgersen44
JohnJanderberg44
SanderLund44
PålValheim44
Knut OlavSørset224
TonyFarinha134
LeonaPilares33
EgilSørset33
BrithaAmundsen33
ReidarSelbekk33
Bjørn H.Jensen213
Ragnhild L.Johansen33
StefanJohanson33
KåreNordby22
PetterTomren 22
EllenHerdal22
FinnRaaness22
Oscar S.Storeiede22
ØivindNordanger11
VegardYtterli11
AnsgarRaastad11
ØyvindSandvold11
RitaÅse11
TrondBjerke11
Ann LisbetBratthaug11
EigilFranck11
ØyvinnHansen11
DagRaaum11
PetterSolli11
Sum17292369 (60)

Orders of Merit

Det ble litt rot i år fordi den første turneringen ikke kom med i de Orders of Merit som står i Golfbox, men rekkefølgen er omtrent riktig.

A-klassen

B-klassen

C-klassen

Vinner: Olaf Thomassen, 106 poeng (14)

Vinner: Kristian Bjerve, 100 poeng (15)

Vinner: Bjarne Røed, 104 poeng (13)

Nr. 2: Per Frode Haugen, 94 poeng (12)

Nr. 2: Yngve Andersen, 86 poeng (12)

Nr. 2: Odd Hole, 85 poeng (13)

Nr. 3: Lars Sandberg, 92 poeng (15)

Nr. 3: Rune Sørlie, 79 poeng (11)

Nr. 2: Marit Bjørnstad, 78 poeng (11)

Vi har en side med mandagscup-historikk som går tilbake til 2005. Der finner du tidligere vinnere av Order og Merit, tidligere vinnere av hver turnering i dette tidsrommet og litt annet snadder.