† Harry Karlsen

I går sto annonsen i Aftenposten. Harry Karlsen er død, 83 år gammel.

Harry var aktiv i seniorgruppen og fast deltaker i seniorcupen på tirsdager. Han har ikke deltatt de siste årene på grunn av sviktende helse. Harry var bestekompis med jevngamle Ivar Steen, som gikk bort i 2016. De spilte mye sammen i mange år.

Harry var et muntrasjonsråd av de store, og vi har savnet ham i flere år allerede.

Petter Tomren har fortalt oss at han bisettes 19.2. kl 1200 i Bøler kirke. Seniorene vil som ved tidligere slike anledninger (når man får vite om det) sørge for en blomsterhilsen.

*Bildet viser Harry som nummer 2 fra venstre sammen med lagkamerater under senioravslutningen i 2010.

 

Årsmøtet 2019 – uoffisielt referat

Med wienerbrød!

Som i fjor snødde det da Krokhol-folket satte i vei til Sørmarka for årsmøtet 2019. Hele resepsjonsområdet på Sørmarka er forresten blitt pusset opp siden sist, med bar og greier.

Og, som bevis på at det hjelper å mase, ble de fremmøtte servert wienerbrød til kaffen i år, etter noen års fravær.

Det var 26 fremmøtte med stemmerett, pluss Anders Hoel som hadde meldt seg inn et par dager for sent til å kunne stemme.

Formalitetene ble funnet å være i orden, og Bjørn Hallme ble som vanlig valgt til dirigent. Morten Olstad ble valgt til sekretær (for første gang) og klubbmesterne ble valgt til å undertegne protokollen, dvs. Per Frode Haugen og Stine Torgersen.


Så var det over på sakene. Noen av punktene i årsmeldingen ble gjort gjenstand for litt utdyping, blant annet at vi var oppe i ca. 270 medlemmer i løpet av året, før folk meldte seg ut da det nærmet seg nyttår.

Ketil gikk også litt nærmere inn på medlemsundersøkelsen som det også står ganske utførlig om i saksdokumentene, men vi fikk vite at styret er innstilt på å foreta undersøkelsen hvert år. Det var 90 medlemmer som hadde svart.

Regnskapet var uproblematisk, ettersom det ble gjort opp med et stort overskudd. Vi ble forklart at inntektssiden er blitt styrket på grunn av større bidrag fra diverse stønadsordninger, og på kostnadssiden bidro ikke klubben like mye til driften av banen som budsjettert.

Fullmakt til styret

Det første forslaget oppe til vurdering på møtet var å gi styret fullmakt til å bruke inntil 70 000 kroner i 2019 til direkte forbedringer av banen. Her kom det et benkeforslag om å gi styret fullmakt til å gå utover dette for tiltak som vil gi bedre greener (et sårt punkt i medlemsundersøkelsen). Dette ble bifalt av møtet.

Det andre forslaget gjaldt formaliteter som golfforbundet gjerne ser at vi gjør, og årsmøtet vedtok derfor å bekrefte klubbens lover og vedtekter. Dette er noe som kommer til å bli et gjenvendende punkt på årsmøter i fremtiden.

Handlingsplan for styret

Dette er også noe som ble anbefalt av golfforbundet. Årsmøtet vedtok derfor å be styret utvikle en handlingsplan for styrets arbeid, samt å rapportere om fremdrift/resultater av handlingsplanen på årsmøtene.

Medlemskontingent

Det ble vedtatt at klubbkontingenten skal være uendret på 550 kroner. Videre fikk vi vite at det i henhold til NIF er ulovlig å ha gratis medlemskap for juniorer. Prisen på juniormedlemskap ble derfor vedtatt å være 100 kroner.

Dessuten er det noen som har klaget på fakturagebyret på 30 kroner. Det vil derfor utgå og bli inkludert i klubbkontingenten (dvs. at klubben betaler det).

Ellers kunne Tom Rune fortelle at spilleavgiften og de andre prisene også vil være uendret i 2019.

Budsjettet som ble lagt frem er temmelig likt regnskapet for 2018. En post det ble gjort spesielt oppmerksom på er at medlemmer vil ha anledning til å søke om å få dekket utgifter ved deltakelse i eksterne turneringer. Men det må søkes før man melder seg på.

Valgene fikk ikke uventet det utfallet som valgkomiteen hadde lagt opp til.

Det nye styret ser slik ut.

 • Styreleder: Egil Sørset
 • Nestleder: Morten Olstad
 • Styremedlem: Leona Pilares
 • Styremedlem: Stine Torgersen
 • Styremedlem: Espen Nordskog
 • Varamedlem: Jan Tore Samuelsen
 • Varamedlem: Elin Bjørnhaug

Trond Torgersen og Odd Hole ble gjenvalgt som revisorer, og valgkomiteen får nå følgende sammensetning:

 • Kristian Bjerve (leder)
 • Ellen Herdal
 • Tony Farinha
 • Finn-Arne Johansen (vara)

Den formelle delen av møtet var dermed ferdig kl. 19.36, og det var tid til å fylle på med litt flere wienerbrød.

Påskjønnelser

Det ble ikke utnevnt noen Årets Ildsjel i år. Antagelig fordi alle som har gjort seg fortjent til den allerede har fått denne prisen – hva vet vi. Listen med tidligere mottakere finner du imidlertid her.

Ellers ble de avtroppende styremedlemmene takket for innsatsen på en håndfast måte. Til en forandring, ble det ikke gavekort fra en herværende statsbedrift i år. I stedet valgte styret å dele ut gavekort til Golfhandelen, vår sponsor fra i fjor, som også har lovet å være med i år.


Ketil Nordgård (t.h.) har nå sittet ganske lenge i styret, og ville ha mer tid til å konsentrere seg om å trene og spille golf, mens Lise Brekka (ikke til stede) også ønsket seg en pause som varamedlem. Hun fortsetter imidlertid som medlemssekretær – noe alle er veldig glade for.

Gavesjekker ble det også på banekomiteen, som Sander tok imot på alles vegne, siden Finn og Olaf ikke var til stede. Dessuten fikk Jon Kittilsen et gavekort for arbeidet i redaksjonskomiteen.

Diverse

Golfregler

Siden det er nye golfregler å forholde seg til i år, kommer det til å bli avholdt en regelkveld litt senere på året. I mellomtiden kan du jo ta et søk på hjemmesiden etter “golfregler”, for det ble skrevet en rekke artikler om dette emnet i høst.

Golfhandelen

Egil og Stine har nettopp hatt et møte med lederen av Golfhandelen, som erklærte seg veldig fornøyd med samarbeidet i fjor. Så fornøyd faktisk at det kanskje blir to sponsorturneringer i år. Bedriften vil fortsette å sponse premiesjekker.

Banen

Tom Rune fikk ordet og fortalte litt om planene for driften. Det er allerede ansatt en banearbeider med erfaring blant annet fra Haga, og ellers vil både Tom Rune og Stian være aktive med mye. Greenene vil få ekstra oppmerksomhet, og dreneringsoppgavene identifisert i handlingsplanen vil absolutt få oppmerksomhet.

Ellers er den største oppgaven å få inn en erstatning for Kari (det er mulig det er nødvendig med to!). Hvis det er noen som kjenner noen som kunne passe til en slik sommerjobb, vil Tom Rune svært gjerne høre om det.

Ellers fortalte han at det kan bli nødvendig med begrensninger når det gjelder parkering ved klubbhuset, men å sette opp skilt er ikke bare-bare, og dette vil han eventuelt komme tilbake til. Grunnen er at det er såpass stor trafikk at det blir problemer med både mye støv, støy og slitasje.

Og så var møtet ferdig, fire minutter på åtte.

Det ordentlige møtereferatet kommer sikkert snart.

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTPS

Teknisk oppgradering av nettstedet

Vi har oppgradert kodingen av nettstedet vårt fra http til https.

For de aller fleste brukere har dette ingenting å si, men man vil ikke lengre få noen beskjeder om at krokhol.no er et usikkert nettsted, noe som har forekommet for eksempel ved bruk av Golfbox-lenken. Fremover kan du logge deg på Golfbox uskjemmet av dette.

Her er en liten forklaring fra Wikipedia:

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) er en sikrere utgave av HTTP, som er kommunikasjonsprotokollen til World Wide Web. Det ble oppfunnet av Netscape Communications Corporation for å tilby autentisering og kryptering av kommunikasjon i forbindelse med elektronisk handel ved hjelp av digitale sertifikater.

En HTTPS-sesjon blir kryptert enten ved bruk av SSL-protokollen (Secure Socket Layer) eller TLS-protokollen (Transport Layer Security), og tilbyr beskyttelse mot «tyvlytting», og at noen endrer på de sendte dataene.

Graden av beskyttelse avhenger av hvor korrekt implementasjonen av HTTPS er i nettleseren, tjeneren og hvilken krypteringsalgoritme som er brukt.

Nettsider som benytter HTTPS, har en URL som begynner med «https://» i stedet for «http://».

HTTPS blir brukt med 6.26% av alle registrerte norske domener.


Vi ligger med andre ord i forkant – her også!

 

 

 

Innetrening på dagtid

4. februar 2019

I skrivende stund er det 77 dager igjen til antatt baneåpning, og da begynner det å haste å få pusset på svingen. I den anledning har vi fått en hyggelig henvendelse fra Thomas og Ragnar på Follo Golfsenter.

De har et gruppetilbud, som kanskje passer best for pensjonister, som disponerer tiden (nesten) som de vil:

Gruppen spiller hver tirsdag klokken 10.00 (oppmøte 09.30) og holder på til 14.00 og det er fullt fokus på det sosiale og uhøytidelig golf.

De har en fast pris på 240,- per gang som inkluderer vaffel og fri kaffe og vil gjerne ha med flere ivrige golfere. Dette var opprinnelig en gruppe fra Østmarka GK men har nå åpnet opp for medlemmer av alle klubber i området.

De spiller 18 hullskonkurranse med forskjellige spilleformer hver gang. Det er også en vinflaske i premie til vinneren på hver simulator, som man betaler 40,- for hver gang.

De er vanligvis mellom 15-20 spillere og vi har plass til 32 samtidig, så her er det bare å rekruttere venner og kjente.

Er det noen som har spørsmål rundt dette, kan de ta kontakt med Tom Gullichsen på telefon 93212137 eller tomgullichsen@gmail.com.

Påmelding kan gjøres i golfbox via denne linken: Påmelding

Årsrevisjon 2018 utført

Hvis du har riktig e-postadresse i medlemsarkivet i Golfbox, skal du i dag ha mottatt en melding om årsrevisjon av handicap.

Golfbox gir oss også en klubboversikt. Den ser slik ut:

Vi synes vel at det forholdsmessig er veldig mange som ikke spiller handicaptellende runder. Det dreier seg om nesten halvparten av dem som er gjenstand for regulering. Nå spiller ikke dette noen veldig stor rolle for den enkelte, for det eneste som skjer når man ikke har minst 4 tellende scorer i løpet av sesongen, er at man får endret handicapstatus fra EGA Turneringshandicap til EGA Handicap (eller at det forblir det siste). Eneste konsekvensen av dette er at man ikke får delta i handicap-turneringer utenfor klubben.

Ellers er det nå en god del færre som faktisk får regulert handicapet i årsreguleringen. Det er, som vist, ingen som ble skrevet ned, og bare fire som ble skrevet opp.

Hvis du likevel mener du har feil handicap, minner vi om det som står i årsmeldingen fra Handicapkomiteen:

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

 

Årsmøtet 2019 – Saksdokumenter

Saksdokumentene for møtet neste uke er nå klare.

Klikk her for å lese dem.

Vi minner om at årsmøtet blir avholdt på Sørmarka torsdag 7. februar kl 19:00.

Januar-dugnad

Vi har fått følgende epistel fra vår trofaste korrespondent, Petter Tomren:

Dugnadsgjengen har, uten innhentet tillatelse fra Banekoniteens leder eller bane-eier, iverksatt tiltak med to intensjoner:

Den ene for å være forberedt på vårflom (Klimatrusselen som NRK terper på bekymrer oss). Dessuten må det skapes arbeidsoppgaver til vårdugnaden, det ser jo medlemmene frem til?

Bildene er både før og etter, og hvis noen lurer på hvem som er i bakgrunnen, navnet er på 4 bokstaver. Og isen på nederste dam er ikke sikker, noe som er dokumentert av dugnadsgjengen ved å trå igjennom og få vann i slagstøvlene. Nå tar vi litt pause, i håp om at den varslede kulden skal gi sikrere is.

Skiføret er imidlertid bra, men løypene er ikke oppkjørt etter siste snøfall….

Vi går ut fra at det er her det ble plumpet

100 dager – vel nesten

Fra åpningsdagen i fjor

I fjor hadde vi en uforholdsmessig kald vår og banen åpnet ikke før 3. mai.

I alle de umiddelbart foregående årene åpnet imidlertid banen et par uker tidligere.

Vi har derfor basert vår tradisjonelle “nedteller”, se forsiden på krokho.no, på at banen åpner på samme dag som i 2017, nemlig 22. april.

Så får vi se da – først har vi en vinter vi skal gjennom – men snart er det altså et tosifret antall dager til vi igjen kan møtes på Kroken.

Vi gleder oss allerede!

Innkalling til årsmøte 2019 for Krokhol Golfklubb

Årsmøtet 2019 for Krokhol Golfklubb avholdes på Sørmarka torsdag 7.februar kl 19:00.

Vel møtt!

Styret

Dagsorden og saksdokumenter blir lagt på klubbens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet, og medlemmer som har saker til årsmøtet må melde disse skriftlig til styret (v/ espen.nordskog@norswiss.no eller egil.sorset@outlook.com) innen torsdag 24.januar.

Foreløpig dagsorden:

1.    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2.    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.    Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.    Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

5.    Regnskap med revisjonsberetning

6.    Forslag og saker til vedtak

1. Støtte til prioriterte utbedringer på banen

2. Bekrefte lover og vedtekter (sist gjort i 2013)

3. Arbeid med handlingsplan

4. Innmeldte saker fra medlemmer

7.    Medlemskontingent for 2019

8.    Budsjett for 2019

9.    Organisasjonsplan

1. Styret

2. Grupper

10.  Valg

1. Leder

2. Nestleder

3. Styremedlemmer

4. Varamedlemmer

5. Revisorer (2 personer)

6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett

7. Valgkomité

Fra vedtektene:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

 

Krokhol-løypa

Fra det vi leser er det utfordrende skiføre i Østmarka for tiden. På Krokhol prepper imidlertid Skiforeningen både Krokhol-veien til Skelbreia og fairwayene på Krokhol golfbane.

Vår korrespondent, Petter Tomren tok seg en tur i “golfbane-løypa” her om dagen. Han tok bilder som han la ut på Facebook, og dem har vi “lånt”. I henhold til Skiforeningen er det klisterføre.

Godt nyttår

Da får vi håpe at julen ble vel overstått for alle Krokhol-medlemmer og venner.

Og i forbindelse med at det er første nyttårsdag, ønsker vi alle et riktig godt nyttår.

Vi starter snart nedtellingen til den nye sesongen som starter om drøye 4 måneder. Og om ikke lenge er det årsrevisjon av handicap. Som tidligere kunngjort blir årsmøtet 2019 avholdt på Sørmarka torsdag 7. februar kl 19:00.

Ikke minst gjelder det nye golfregler fra og med i dag!

Et riktig spennende år blir det.

For kalenderen: Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 avholdes på Sørmarka torsdag 7. februar kl 19:00.

Dagsorden og sakspapirer kommer etterhvert.

I mellomtiden kan man jo oppfriske hva som skjedde på forrige årsmøte: