Mandagscup OoM fiksa

Vi har fått følgende missiv fra lederen av turneringskomiteen, Jens Kr. Tofteberg.Herr Redaktør. Turneringskromitten er Dem takknemlig for Deres årvåkne blikk når det gjelder vår golfklubbs resultater, med hensyn til OoM. De har selvfølgelig rett når De påpeker at OoM ikke har vært tilgjengelig for våre medlemmer. Dette skyldes ene og alene turneringslederens manglede sans […]