Det siste innen VVS

Det siste tiltaket knyttet til forbedrings- og fornyelsesprogrammet på Krokhol, er en mye bedre visuell profil for vannkranen på enden av hekken. Vi vet ikke hvem som står bak, selv om vi har våre mistanker. Steike fine, sier nå vi.

Ellers kom det litt mer regn i dag, og nå er banen nesten helt grønn.

Innhold
Klubben