Dugnadsgjengen i gang igjen

Skjønt “gjeng”, duo er vel mer passende.

Vi fikk denne rapporten fra Petter Tomren på onsdag.

Endelig!

Abstinensene har vært meget følbare, både hos gårdsgutt og veisjef! Men endelig var det mulig for Olaf å gå berserk med bladklipper, og veisjefen bidro som oppsamler og bærer.

Opplegg for dugnaden ut i april.

Og det blir nok mer, Lasse har sørget for nytt blad på klipperen, da vil ikke 10 ville hester stoppe en viss person fra å fortsette raseringen av småskogen.

Brodder for den eldre i dag, mens Olaf er stø på gummistøvlene. Isdekke over 3 og mye av 5, og det ser ut til å gå bra med greenene.

Innhold
Klubben