Flere endringer på banen

10. mai 2022 – Stadig nye påfunn fra banekomiteen / dugnadsgjengen

Sist var det OB på 9-ern. I går ble det laget nytt utslag (hvitt) på hull 2, der det var greenen på hull 5 på den gamle-gamle banen. Blir en skikkelig utfordring.

Vi har fått følgende melding fra Egil Sørset:

Nytt utslag hull 2- hvit (325 m) ble laget i dag. Vi venter med å ta det i bruk til vi åpner gressutslagene på banen.

Hull 2 har dermed utslagssteder som på hver sine måter gir spennende utfordringer.

Mange er kanskje ikke klar over at det lå en annen bane på Krokhol. Det er det vi mener med den gamle-gamle banen. Det er fremdeles spor etter den her og der.

Klikk på banekartet for å få vite mer.

Innhold
Klubben