Forbedringer av treningsfasilitetene

17. mai 2022 – Det er gode treningsmuligheter på Krokhol, men de kunne være bedre tilrettelagt. Det gjøres det nå noe med.

I går, mao. dagen før dagen, oppdaget kanskje noen at det nå er satt opp flere flagg på driving-rangen. Og på nærspillfeltet. Dette er det første steget mot at flere kan bruke noe som heter NXT LVL (next level = neste nivå) til å få mer utbytte ut av treningen.

Det ligger litt informasjon på Golfforbundets nettside, men den er ikke lettlest. Det er lovet mer informasjon fra styret om hvordan dette systemet skal brukes.

Foreløpig er det leget en “korridor” markert med flagg plassert på rangen. Det vil også bli laget treffområder på 50-70-90 meter med utgangspunkt i målkurvene og målestokkene som står der allerede.

Dessuten kan det komme justeringer av opplegget.

Dette bildet gir deg en god idé om hvordan det skal se ut.

Det er satt opp 3 flagg på treningsområdet. Fra det ene er det satt opp avstandsmerker hver 10. meter. Etter hvert skal det også males streker i gresset. Gresset rundt flaggene skal dessuten bli klippet med greenklipper, både for å markere området og gjøre det mer realistisk.

Etter hvert skal det også komme avstandsringer fra målflaggene (1 m, 3 m), slik at det blir lettere å seg hvor nære man er.

Her er en skisse:

Den øvre treningsgreenen vil også bli merket med avstandsringer for chippetrening, og for den slags skyld, putting.

Det var det vi hadde i denne omgang, men som sagt er vi blitt lovet mer informasjon når merkingen er ferdig, om hvordan dette opplegget kan og bør brukes for størst mulig treningsutbytte.