Føremelding første vinterdag 2020

Det var brukbare spilleforhold i dag, og de våte flekkene på banen blir gradvis borte, men…

Sandede greener

… det foregår arbeid med å gjøre banen klar for vinteren. Greenene har derfor blitt pigget og sandet i dag.

Til høyre kan du se hvordan det så ut på hull 4 rett etter sandingen.

Men det ble straks mye bedre etter at greenene ble vannet, som her (nedenfor) på hull 3.

Det vil nok ta litt tid før sanden på greenene har trengt ned, og de vil derfor ikke være like gode å putte på en liten tid fremover.

Klubbhus åpent i helgen

Vi har også hørt rykter om at det er bestemt at klubbhuset skal være åpent og betjent på både lørdag og søndag. Kanskje får vi til og med sjansen til å kjøpe vafler?

Morgenstengt

Vær obs på at banen er stengt så lenge det er rimfrost på gresset. I dag var den stengt til klokken 10, og i morgen og fredag blir det til 10.30.

Banen er ikke blokkert for mulig frost på lørdag og søndag, men de som setter seg opp tidlig, kan risikere å måtte vente (og booke om) hvis det blir frost. Det er forresten ganske mange som har satt seg opp på lørdag allerede. Flere av naboklubbene stengte denne uken.

Innhold
Klubben