Forklaring …

… fra turneringskomiteen.Jens har sendt oss en kommentar angående artiklene “Litt rot rundt mandagstreff” og “Terminlisten 2. del” som nylig er gitt ut.

Vi håper forresten at noen har noe å fortelle eller sende (dvs. bilder) fra gårsdagens mandagstreff.Redaktøren harselerer med Turneringskomiteen i et innlegg angående Mandagstreff, og med rette.

Ved å kopiere et Dametreff og så kalle det et Mandagstreff er i utgangspunktet en grei måte å opprette turneringer på, men man må bare huske på at det er også en del andre ting som må endres, noe som ble utelatt av varastyret. Mandagstreffene skulle nå være korrekte.

«Shit happens» enkelte ganger når man lager turneringer, men det er godt at noe «happens»…. for turneringenes skyld.

For øvrig kan opplyses at som ble etterlyst;

Krokhol Masters vil bli arrangert

LØRDAG 8 SEPTEMBER

… hvor alle som har en 1, 2 eller 3 plass i enhver turnering som er arrangert på Krokhol er berettiget til å starte.

Med hilsen for Turneringskomiteen

Jens

Innhold
Klubben