Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013.

Her er de offisielle dokumentene relatert til møtet.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE KROKHOL 2014

Agenda og årsmøtedokumenter 2014

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014 BASERT PA 200 MEDLEMMER

Årsmøte 2014

Uoffisielt referat.

Vi understreker at dette ikke er det offisielle referatet, men bare en høyst uoffisiell rapport fra møtet.

Det var 44 stemmeberettigede som møtte på Sørmarka denne kvelden, og det får vi si ikke er så verst nå som medlemstallet er under 200. Gjennom årsmeldingen har vi fått vite at 3/4 av våre medlemmer er over 50, men hvorfor er man da så redd for å sitte på første benk, som på folkeskolen?

Først på dagsordenen var å velge ordstyrer, referent og noen til å undertegne protokollen. På bilde ser vi fra venstre Terje Bjørnstad, som ble valgt til referent, og Trond Syversen som ble valgt til ordstyrer. Av logistikkhensyn ble Marit Bjørnstad valgt til å underskrive protokollen, og siden Lars Sandberg har kontor ikke langt unna der Bjørnstadene bor, ble han også valg til det samme.

Årsmeldingen fra styret, som du kan lese nedenfor, ble gjennomgått og bifalt. Rapportene fra gruppene ble ikke gjennomgått, og er du interessert, så finner du lenker til disse også lenger ned på siden.

Deretter ble regnskapet presentert av kasserer Randi Pedersen (til høyre på bildet). Her var, foruten at det var noen småfeil i regnskapet som ble sendt ut til medlemmene, at klubben måtte sette av 200 000 over resultatregnskapet for en mulig fordring på klubbens midler i forbindelse med garantien som ble gitt til Tom Rune på det ekstraordinære årsmøtet i fjor. Dette førte til et rekordunderskudd, men ellers var kostnadene i 2013 stort sett på linje med inntektene.

Så ble det tradisjonen tro utdeling av prisen til Årets Ildsjel, og hvis det hadde vært en tippekonkurranse på forhånd, så hadde nok ikke vinneren fått særlig gode odds.

Årets ildsjel – vi gratulerer Olaf Thomassen

Det var selvfølgelig Olaf Thomassen som ble kalt frem av formann Syversen for å motta prisen, som i år ikke omfattet en statuett, men “bare” en Gul Enke. “Blir han aldri ferdig?” tenker Olaf, som gjerne vil ha kloa i den gule esken. Og til slutt fikk han den for sin innsats med snorklipper og sag (ikke minst det siste) i løpet av sesongen, med det resultat at banen er blitt mye ryddigere og mer spillbar.

Den store saken på årets møtet var spørsmålet om det skulle gis en garanti for driften i 2014, selv om det ikke forelå noe driftsregnskap. Stemningen ble loddet og det ble klart at ingen av styrets forslag gjenspeilet denne. Det ble derfor tatt en pause slik at styret

Revisorene får sin takk

Trond Torgersen og Odd Hole får sin godtepose av styrelederen
fikk utarbeidet et forslag som alle kunne enes om, og det går i korhet ut på at klubben vil garantere for driften også i 2014. Den konkrete ordlyden får vente til den offisielle protokollen foreligger.

Nye regler for beregning av kontingent ble vedtatt, slik at de ikke kan tolkes dithen at Krokhol er Norges billigste postkasseklubb. Kontingenten ble også vedtatt, stort sett uendret fra i fjor.

Valgkomiteen får sin takk

(også på forskudd)

Marit Bjørnstad og Eivind Gikling ser ikke så verst fornøyd ut med fangsten, selv om det ble litt styr fordi det bare var én pose. Og så skulle det takkes. Våre trofaste revisorer, Trond Torgersen og Odd Hole ble behørig takket for innsatsen. De hadde visstnok vært til ekstra stor hjelp i år i forbindelse med avslutningen av regnskapet. De ble forresten gjenvalgt.

Når det gjelder valgkomiteen så var det ikke bare snakk om takk for innsatsen, men også nødvendig med litt “smøring” for å få Eivind Gikling og Marit Bjørnstad til å fortsette, og gjenvalgt ble de.

Så var det valg. Nesten hele styret skulle velges på nytt og i siste liten var det kandidater til alle postene, og alle kandidatene ble valgt enstemmig.

Det nye styret
Styreleder: Finn Arne Johansen (her under takketalen), er nyvalgt, men har vært styreleder før
Nestleder: Jens Kristian Toftebert, ble gjenvalgt og representerer dermed kontinuiteten i styret
Kasserer: Egil Sørset, er et nyvalg, men ofte å se på Krokhol. Vi regner med at penga er i trygge hender
Styremedlem: Rita Åse, er også et nyvalg, og bringer litt artistisk touch til styret
Styremedlem: Ann Lisbeth Brathaug, også et nyvalg, med tette bånd til kassereren
Varamedlem: Lise Brekka, nok et nyvalg, men sterke bånd til Krokhol
Varamedlem: Olaf Thomassen, nyvalgt ildsjel

Før alle gikk hjem rundt 21.30, ble det også satt litt pris på det avtroppende styret.

Avtroppende styreleder, Trond Syversen, får takk og en flaske vin fra påtroppende styreleder, Finn Arne Johansen Avtroppende kasserer, Randi Pedersen, ser ut til å bifalle valget av anerkjennelse Styremedlemmene Eva Haraldsen (som måtte rykke opp fra varamedlem i løpet av sesongen) og Terje Bjørnstad fikk også en takk for innsatsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 17 =