Årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009

Årsmøtet i Krokhol Golfklubb for 2009 avholdes torsdag 29. januar 2009 kl 19.00 på Sørmarka Konferansesenter (du kjører samme vei som når du skal til Krokhol, men tar av til høyre noen hundre meter før). Årsmøtet er klubbens øverste organ og det er viktig at så mange medlemmer som mulig tar seg tid til å møte opp.

Dokumenter for årsmøtet:

Styrets årsrapport – Agenda – Forretningsorden

Regnskap/budsjett – Vedtektsendringer – Revisjon – Valgkomiteens innstilling

Turnering – Bane – Dame – Senior – Org Kart – Brev fra Akershus Idrettskrets

Fristen for å sende inn forslag som skal behandles på årsmøtet har nå gått ut.
For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (betalt klubbkontingenten). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Vennlig hilsen,

Krokhol Golfklubb

Styret.

PS. Alle forhold angående årsmøtet er bestemt i klubbens vedtekter.

Uoffisielt referat fra årsmøtet 2009
29. januar 2009 – Det kommer et offisielt referat siden, men her er noen høydepunkter fra møtet.De forskjellige rapportene kan du lese her.Drøye 40 medlemmer hadde funnet veien til Sørmarka denne relativt kalde torsdagskvelden. Styreformann Helge Rivedal ønsket velkommen. Trond Syversen ble valgt til dirigent og Trond Bjerke som sekretær. Våre revisorer, Trond Torgersen og Odd Hole ble valgt til å undertegne protokollen.

Det var litt diskusjon vedrørende styrets årsberetning, men høydepunktet i denne delen av programmet var utdeling av prisen “Årets ildsjel” til Ådne Trygg, som tok tak i oppspilldelen av grønt kort-kursene da dette var i ferd med å falle sammen. I tillegg har Ådne dessuten lagt ned et stort arbeid for banekomiteen. Turneringskomiteen og dens formann, Trond Syversen, og banemannskapet, representert av Tom Rune Larsen høstet en høyst velfortjent applaus.

Regnskapet ble presentert av kasser Kari Rivedal. Klubben gikk med et overskudd på kr. 77 000 i 2008 og regnskapet ble godkjent uten innsigelser.

Yngre juniorer

Alle de innkomne forslagene ble vedtatt. Det er kun ett som er av betydning for (noen) av medlemmene. Aldersgrensen for juniorer ble endret slik at man når er seniormedlemmer fra det år man fyller 20 år (endres fra 22 år). Man er altså juniormedlem når man er 14-19 år (endres fra 14- 21 år).

Kontingenten for seniormedlemmer ble vedtatt øket til kr. 600 (fra 500). Den har så vidt vi kan huske vært uendret siden 2003. Sammen med den varslede prisøkningen på spillerett betyr dette at seniormedlemmer med full spillerett skal betale kr. 5 100 i 2009. Giroene går i posten om ikke så lenge.

Styremedlemmer

Valget var ikke særlig spennende, da valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det nye styret er som følger:

Helge Rivedal Styreleder Gjenvalgt

Jens Kr. Tofteberg Nestleder Ikke på valg

Kari Rivedal Kasserer Ikke på valg

Trond Bjerke Styremedlem Ikke på valg

Trond Syversen Styremedlem Ny

Sten Arne Skulbru Varamedlem Ny

Tone-Brit Strandquist Varamedlem Ikke på valg

Ny daglig leder

Etter det formelle møtet var avsluttet fikk deltakerne en redegjørelse fra Tom Rune Larsen (som nylig er blitt utnevnt til daglig leder for baneselskapet, Krokhol Golf AS) og styrelederen i Krokhol Golf AS, Johnny Johnsen.

Ny pro

Tom Rune fortalte at det nå er inngått en avtale med Thomas Hansen på Østmarka golfklubb om at han også skal påta ansvaret for instruksjonsarbeidet og proshop på Krokhol. Mer detaljer om dette vil komme senere. Dessuten skal altså Tom Rune også være daglig leder i tillegg til sjefsgreenkeeper. Han vil betjene kontoret på heltid inntil sesongen begynner, da June forhåpentligvis vil være tilbake etter sykdom. Han kunne også fortelle oss at Kari vil være tilbake i kafeen til sommeren.

Som sagt, det offisielle referatet kommer senere. De siste wienerbrødene ble fortært ca. kl 21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 13 =