Styremøtereferater

Siden styret er blitt flinke til å offentliggjøre oppdateringer fra styremøter, lager vi denne siden for å samle dem på ett sted.

,

Nytt fra styret

Styret i Krokhol GK gjennomførte møte sist onsdag. Første…
,

Informasjon fra styret 30/3

Det ble avholdt styremøte på Krokhol 29.3. …
,

Nytt fra styret

Fra styreleder John Janderberg har vi fått følgende: …