Instruksjon & Vårpuss på svingen

Antall

5 onsdager i mai/juni

Onsdag er dagen

Første gang onsdag 23. mai, så hver onsdag til 20. juni

Betalingsmåte

Fått spørsmål om betaling… kontanter går fint. Jeg har nå opprettet Vipps så dere kan evt. bruke det, 932 40 669.

Tilbud til alle medlemmer:

Instruksjon & Vårpuss på svingen

  • 5 onsdager i mai/juni
  • Første gang onsdag 23. mai til 20. juni

Vi har igjen samarbeid med pro Stian Karlsen. Det vil bli 2 grupper (kl. 18-19 og kl. 19-20).

Egenandel kr. 200,- for alle 5 gangene (Betales på første kvelden).

Påmelding til Lise Brekka på mail: lbrekka@online.no eller tlf. 932 40 669

Første mann til mølla!

Protimer

Protimer mai/juni

Det blir mulighet for pro-time med Stian Karlsen på de samme onsdagene som det er klubbtrening, dvs.  5 onsdager fra 23. mai, etter kl. 20.

Er du interessert så kontakt Lise Brekka, tlf. 932 40 669 (evt. mail lbrekka@online.no) eller Stian Karlsen, tlf. 909 14 200.

Priser

Pris kr. 340,- for enkelttime (25 min).