Mandagsturneringer – viktig informasjon

20. juni 2024

Turneringskomiteen har hatt møte, og vi har fått følgende fra Elin.

Turneringskomiteen i Krokhol GK hadde møte nå i kveld, og det ble bestemt et par ting som det kan være greit at blir orientert om til medlemmene som deltar i mandagsturneringene.

Grense på 36 deltakere

1. Det vil settes en maksgrense på 36 deltakere på mandagsturneringene, med iverksettelse allerede fra mandag 24/6. Dette anses som den maksimale belastningen som turneringen kan ha, for å få til en noenlunde grei gjennomføring av turneringen tidsmessig, og for å unngå for mye kø og venting ute på banen underveis.

Dersom flere enn 36 personer melder seg på, vil de overskytende bli satt på venteliste, og kan eventuelt få delta i turneringen dersom noen som har fått plass skulle trekke seg/melde frafall.

No show – no way

2. Det er sett behov for å stramme inn på gjennomføringen av turneringen når det gjelder oppmøte. Dessverre er det noen som ikke melder i fra til de ansvarlige for turneringen om at de ikke kan komme likevel. Det er lov å ikke møte opp, men det er god folkeskikk å si fra til arrangøren dersom man uteblir.

Opplysninger om hvem som er ansvarlig for den enkelte turnering (inklusive kontaktopplysninger) er tilgjengelig i Golfbox for den aktuelle turneringen.

Alternativt kan man få en venn/kollega/medspiller til å videreformidle beskjed om dette til turneringsansvarlig. Dette vil bli praktisert slik at vedkommende blir registrert med “no show” (NS) i Golfbox (i stedet for bare å slette vedkommende fra deltakerlisten).

Dette kan i ytterste konsekvens medføre at en person med mange “NS” ikke får spille i en senere turnering. Vi håper dette kan være litt oppdragende.

I tillegg får vi høre at det hadde vært fint om dem som deltar regelmessig i Mandagscup, melder seg på tidligere, og ikke venter til i siste liten (YR gir 10-dagers varsel, tross alt).

En naturlig følge av deltakerbegrensingen er at tidlig påmelding jo er “better safe than sorry”.

Det kan komme ytterligere justeringer av reglene etter hvert.

Innhold
Klubben