Mange gode og en dårlig nyhet

10. juli 2024

Mens vi venter på at banen åpner igjen, har vi fått følgende melding fra Tom Rune.

Hull 3 åpner som par 5 på mandag

Som sagt før så åpner hull 3 for spill på mandag. Den nye fairwayen vil ha litt lengre gress i starten, men vil fort bli bra.

Det vil være noen små områder under arbeid som blir blåmerket.

Pipelufting

Vi benyttet tiden hvor frisbee disponerer banen til å hullpipelufte greener da dette trengtes nå.

Det viser seg imidlertid at green 4 er i så dårlig forfatning at den ikke lot seg hullpipelufte. Mye torv ble revet opp og dette sammen med at reparasjonsområdet ikke har fått tilstrekkelig ro under etablering.

Greenen på hull 4

Greenen har fått juling de siste vintrene og da særlig vinteren 22/23. Greenen ligger skyggefullt til og med den type gress som i utgangspunktet ble sådd har gått ut. Vi torvet om greenen for en del år siden (se bildet fra 2008, red. anm.), men dette var for det meste tunrapp som ikke er så godt egnet.

Greenen besto i dag av 100 % tunrapp, som har en del negative egenskaper som dårlig rotdannelse, dårlig vinterherdighet osv.

Green 4 vil denne uken avtorves og  resås i slutten på uken eller starten av neste. Det kreves oppholdsvær et par dager under såing for å få et godt resultat.

Såing av ny gresstype

Valg av gressfrø vil være rødsvingel og engkvein. Dette er skyggetålende gress og de vil kunne trives bedre enn tunrapp og krypkvein som det i utgangspunktet ble sådd med for 20 år siden.

De enkelte gresstypene er  beskrevet på golfforbundet her: https://www.golfforbundet.no/files/documents/temaskriv-valg-av-gress-til-golfbaner.pdf

Provisorisk green på hull 4

Provisorisk green etableres før veien forbi green og den vil dresses og klippes ned fremover til den er tilfredsstillende.

Det er beklagelig at perioden med provisorisk green fortsetter, men jeg håper på å få til green i slutten på august.

Mvh Tom Rune

Banen vil altså bli par 72 igjen fra mandag av, men altså fremdeles med én provisorisk green. Det har vi jo hatt til tider nesten hver sesong på dette hullet, så vi håper fornyelsen vil sitte bedre med den nye gresstypen.

Innhold
Klubben