Mot kreft-turneringen utstatt

11. mai 2022 – Den planlagte Mot Kreft-turneringen på søndag er utsatt

Så langt er det vist liten konkret interesse i form av påmeldinger for denne turneringen som var planlagt for førstkommende søndag, 15. mai.

Da beslutningen ble tatt var det bare 11 påmeldte, og det trengs langt flere enn det for at en veldedighetsturnering, der formålet er å samle inn mest mulig penger til en god sak, skal bli vellykket.

Derfor har turneringskomiteen bestemt seg for å utsette turneringen til senere på året – mest sannsynlig september.

Ny innbydelse kommer!

Hvis noen lurer på valget av bilde, så er det fordi Mot Kreft-turneringen er en arvtager etter Pink Cup, som golfforbundet i mange år arrangerte sammen med Kreftforeningen. Da gikk alle pengene til bekjempelse av brystkreft.

Da var det tradisjon for at alle hadde på seg noe rosa. Noen gikk lenger i så måte enn andre.

Av en eller annen grunn ble det valgt å ikke fortsette med Pink Cup og heller holde turneringer der provenyet går til kreftsaken generelt.