Nasjonalparksenter på Krokhol?

I siste nummer av Nytt fra Østmarka (medlemsbladet til Østmarkas venner) har de trykket høringsuttalelser om den foreslåtte nasjonalparken i Østmarka.

De fleste høringsuttalelsene er positive. Den eneste som sier klart nei er Enebakk kommune.

Nordre Follo slår et slag for å legge nasjonalparksenteret i “området ved Krokhol Golfbane”.

Vi får se hva som skjer. Hva med et kommunalt bidrag til å utbedre den låven som er i ferd med å falle ned?

Les mer om Østmarka Nasjonalpark.

Innhold
Klubben