Noe å tenke på (2)

for banekomiteen

I fjor var banen i topp stand, og banekomiteen må ta mye av æren for dette. Olaf har vært «på’an igjen» med en del ryddearbeid i vinter, og vi gleder oss til å se resultatene. Banekomiteens første prioritet må selvfølgelig være spilleflatene, og dernest drenering.

Vi har imidlertid fundert på en del ting, og her er en del forslag som banekomiteen kanskje kan vurdere. Noen av dem kan kanskje egne seg som dugnadsoppgaver.

Dugnad

Som den første “Noe å tenke på”-artikkelen, har vi hatt utkastet til denne liggende en stund. Vi tenkte det var passende å gi den ut nå siden det er dugnad i morgen – da får vi noe å prate om. Banekomiteen setter sikkert pris på andre forslag og ideer også.

Bunkere

Vi har ikke mange bunkere på Krokhol, og av dem er det egentlig bare 3 som er i spill. For at man skal ha glede av dem, må bunkere være godt vedlikeholdt, og det er de ofte ikke på Krokhol. Derfor kunne antall bunkere med fordel skjæres ned slik at de som er igjen kan vedlikeholdes bedre.

Hull 1 – Denne bunkeren vil aldri bli bra, og er knapt nok i spill. Den bør derfor få gro igjen og bli til en gressbunker, slik som bunkeren på hull 2. Og kanskje få litt hjelp i form av litt jord og noen gressfrø.

Hull 3 – Denne bunkeren bør graves opp og få ny sand, ettersom det virker som det er singel i den sanden som er der nå.

Hull 5 – Disse bunkerne er OK, selv om de sjelden er i spill. Må rakes litt oftere.

Hull 6 – Denne bunkeren er absolutt i spill, men skråner i dag for mye slik at ballen ofte ruller ned i bakkant. Sanden har også en tendens til å «renne ned». Litt uklart hva som kan gjøres uten at det blir alt for omfattende, men litt graving og fjerning av steiner hadde hjulpet godt. Aller helst ville vi gjerne hatt en flat bunker med god sand.Hull 7 – I denne bunkeren ligger det noen store steiner rett under overflaten. Hele bunkeren kunne med fordel graves opp og flates ut slik at sandlaget blir jevnere. Slik det er nå er det for lite sand øverst og for mye nederst.

Hull 9 – Den store bunkeren foran greenen er ikke egentlig i spill og er meget vanskelig å vedlikeholde skikkelig. Den bør få bli en gressbunker, eller eventuelt en dam for å ta imot vannet som ofte blir stående rett ved siden av.

Treningshullet – Den store bunkeren ved greenen bør graves opp og eventuelt få tilført ny sand. De andre kan få gro igjen, kanskje med hjelp av litt jord og noen gressfrø, slik at de ikke bare blir fulle av ugress.

Nærspillområdet – De to treningsbunkerne her trenger litt graving og kanskje påfyll av sand.

Trær

Hvis vi går ut fra banetegningene, så var det arkitektens intensjon at de skulle være trær/busker mellom fairwayene på hull 3 og hull 5, for å skille dem og for å gjøre at det skal straffe seg litt å legge utslaget på feil fairway. Dessuten ville de vel drikke vann på steder hvor det hadde vært fint. Vi har jo små bjerketrær i overflod på banen, og noen av dem kunne kanskje flyttes. Hvor stor jobb dette er, vet ikke vi, men kanskje det kunne utredes.

Klipping

Det hadde vært fint om banekomiteen kunne bruke sin innflytelse til gjøre klippingen mer formålstjenlig enkelte steder. Vi tenker på for eksempel på i forkant av enkelte hull, som hull 7, 8 og 9. Her er det ofte litt vått, og disse områdene egner seg derfor dårlig til å bli klippet så kort som de ofte blir. Vanlig fairway-klippehøyde hadde holdt i massevis. Det er ikke nødvendig å barbere.

Hullplasseringer

Vi synes at hullene på greenen kan skiftes litt oftere. Spesielt for dem som spiller ganske ofte, blir det litt kjedelig når hullet er plassert på samme sted i runde etter runde. Vi vet at dette ikke er noe som styres direkte av banekomiteen, men håper at den kan bruke sin innflytelse til å sørge for at hullene flyttes minst et par ganger i uken.

Grønn sløyfe

Vi vet egentlig ikke hvor mye den grønne sløyfen brukes, men den står nå engang på slopetabellen, så vi synes at den bør merkes skikkelig. I fjor ble ikke de grønne pinnene satt ut.

Scorekortet

Det hadde vært fint om scorekortet viste mer presise avstander. Målestakene står til dels fremdeles så langt bak som det går an. Nye målestaker midt på gul og hvit tee hadde vært fint, og da selvfølgelig med oppdatert lengdeinformasjon på scorekortet.

Blomster

Takket være all ryddingen fremstår omgivelsene rundt banen nå som meget pene. Noen foreslo for oss, hvorfor ikke plante blomster på egnede steder for å gjøre helhetsinntrykket enda bedre – og litt mer fargerikt? Noen steder som kanskje ville egne seg – her er vi på dypt vann for øvrig – er kanskje skråningen over rødt utslag på hull 7, skråningen foran utslaget på hull 9, haugen mellom greenen på hull 9 og pumpehuset, haugen mellom hull 1 og 2, skråningen til høyre for fairway på hull 2 – like før der det er merket rødt, skråningen nedenfor treningsgreenen. Men som sagt har redaksjonen dårlig med hageerfaring, så hva vet vel vi? Vi syntes imidlertid forslaget var interessant – og så fikk vi høre det i Masters-helgen, da vi hadde sett alle de flotte bildene fra Augusta.

Innhold
Klubben