Nytt handicapsystem fra neste år

Det følgende er sakset fra Golfforbundet.no
(https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/world-handicap-system-2020-whs):

World Handicap System 2020 (WHS)

Fra 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i hele verden, og planlagt oppstart i Norge er januar 2020.

For norske golfere medfører WHS en helt ny metode å beregne handicap sammenlignet med EGA Handicap System. Men selv om metoden for å beregne handicap er ny spilles golf på akkurat den samme måten. Du spiller en runde og registrerer resultatet i GolfBox, og GolfBox beregner nytt handicap etterpå.

Den største praktiske forskjellen er at du ikke lenger skal registrere en Stableford poengsum totalt for runden, men hvor mange slag du hadde på de hullene du spilte. Stableford poeng brukes ikke lenger (fra 2020) til å justere handicap opp eller ned som før, men er fortsatt aktuell som konkurranseform.Det er fortsatt en del informasjonsmateriell om WHS som ikke foreligger i endelig utgave, men NGF har nå lagt ut en del praktisk informasjon som norske golfere og klubber kan begynne å sette seg inn i.

Mer informasjon kommer fortløpende utover høsten/vinteren så snart det foreligger fra EGA og NGFs hjemmesider blir også oppdatert jevnlig.Det vil komme mer informasjon ettersom den blir tilgjengelig.

Systemet er for øvrig en variasjon på det som har vært benyttet i USA i mange år. Du vil ikke få noe vesentlig annerledes handicap med det nye systemet.

Innhold
Klubben