Omringet av vern

20. desember 2021 – Alternativer for Østmarka Nasjonalpark lagt frem.

Statsforvalteren (før Fylkesmannen) i Oslo og Viken kunngjorde i går alternativer for vern i forbindelse med opprettelsen av Østmarka Nasjonalpark.

Det ser ut til at vår kjære golfbane kan bli “omringet” av nasjonalparken.

Av kartet å dømme kan det se ut som grensen til nasjonalparken vil gå helt innpå grensen til golfbanen. Noe av diskgolfbanen (dvs. gamle backen) ser ut til å bli liggende inne i reservatet. Denne delen er imidlertid en som stort sett vil bli vernet som i dag, m.a.o. i henhold til Markaloven.

De interesserte kan få en oversikt over planene enten fra

Østmarkas Venner (en relativt kort artikkel)

eller

lese hele planforslaget til statsforvalteren (lang blekke).

Innhold
Klubben