Personlige protimer

Vi har blitt meddelt at det er mulighet for protime onsdager 17. juni og/eller 1. juli (etter den ordinære treningen). Det er 2 enkelttimer. Kl. 21.00-21.30 og kl. 21.30-22.00.

Første mann til mølla….. Bestilling via lbrekka@online.no.

Pro er Jørgen Hillås fra Drøbak GK. Pris kr. 350,- pr halvtime.

Lise spesifiserte ikke dette, men vi går ut fra at prisen gjelder per leksjon, ikke per person, så det er mulig om noen bestiller protimer sammen.