Protimer august

Nye muligheter til å bli bedre

Det blir mulighet for pro-time med Stian Karlsen før/etter de samme onsdagene som det er klubbtrening, dvs. 16/8, 23/8 og 30/8 mellom kl. 16-18 eller etter kl. 20. Det vil også bli mulighet på tirsdager før/etter juniortrening fra 22/8.Priser:

Enkelttime (25 min) 1 person – 340,-
Enkelttime (25 min) 2/3 person – 500,-

Dobbelttime (50 min) 1 person – 600,-
Dobbelttime (50 min) 2/3 personer – 800,-

Er du interessert, så kontakt Lise Brekka, tlf. 932 40 669 (evt. mail lbrekka@online.no) eller Stian Karlsen, tlf. 909 14 200

Innhold
Klubben