Rundeproduksjon 2021

24. oktober 2021 – I fjor satte vi rekorder, og det ble ikke noe dårligere i år.

I fjor fant vi at Golfbox har statistikk ikke bare over medlemmenes runder, men også gjesterunder.

På Krokhol spiller medlemmer og gjester omtrent like mange runder. Begge kategorier økte antall runder i år, men medlemmene økte mest – ikke så rart, i og med at vi ved utgangen av sesongen hadde 435 medlemmer, en økning på rundt 150.Ettersom sesongen ble 13 dager kortere i år enn i fjor, ble også antall tilgjengelige starttider redusert tilsvarende.Kapasitetsutnyttelsen økte imidlertid med 8 prosentpoeng, så antall runder (inklusive turneringer) økte med 11 %. Medlemmer spilte 21 % flere runder i år enn i fjor, og gjestene 14 %. Det var imidlertid en nedgang i turneringsdeltakelsen, mye takket være at det var en periode i mai da det ikke var lov å arrangere turneringer. Det er nok også en av grunnene til den store økningen i antall bestilte starttider.I sesongens løp har vi hatt besøk av nesten 2600 forskjellige spillere fra 127 klubber i Norge, og 27 klubber i Sverige. I tillegg var det noen på besøk fra Danmark og Irland.

De fleste gjestene kom fra naboklubber og postkasseklubber. I mange av naboklubbene så er det ofte veldig vanskelig for medlemmer å få starttid.

Aller flest greenfee-runder ble spilt av medlemmer på Grønmo. 300 forskjellige spillere spilte 585 runder. Det var mange også fra Oppegård og Losby. 20 % av rundene ble produsert av de fire største postkasseklubbene.Mange av de tilsynelatende mest langveisfarende kommer fra klubber på steder der det er mange hytter, og det er mange i Norge som er medlemmer der de har hytte, men det er også mange “ekte” golfturister som har vært innom. Hyggelig det.

Vi får bare håpe at veksten fortsetter i årene fremover.

Innhold
Klubben