Turneringsnytt

Det er sikkert noen, spesielt dem som har meldt seg på, som lurer på turneringsprogrammet faktisk blir slik det står i Golfbox. Turneringskomiteen, ved formann Jens, har sendt oss denne forklaringen:Gode golfere

Vinteren har vært seig i år, og etter samtale med Tom Rune blir det ikke baneåpning tidsnok til at vi kan avholde Vårsleppen som oppsatt i programmet. Som følge av dette blir det heller ingen Mandagscup førstkommende mandag.

Imidlertid kan vi håpe på varme, og satser derfor på en åpning slik at vi kan avvikle vårsleppen 6 mai, med påfølgende mandagscuper, som satt i programmet. Turneringen er satt opp i programmet, men vi får følge med.

Nytt av året blir at vi gjør endel endringer, spesielt i mandagsturneringene:

Klasse A vil spille slaggolf på alle turneringer, mens kl B og C vil spille vekselvis Stableford og slaggolf, informasjon om dette blir gitt i hver enkelt turnering.

For å få engasjert flere «seniorer» i mandagsturneringene vil det i år bli tillatt med valgfritt utslagssted, dvs. at man bestemmer seg for utslagssted når man melder seg på turneringene. Dette er en sannhet med tre modifikasjonen. To av turneringene har «tvunget» utslagssted; hvitt for herrer og gult for damene. En turnering har tvunget rødt utslagssted for samtlige. Så får vi ta en evaluering etter vårsemesteret.

Det har lykkes oss å få til en sponset turnering. Det er GOLFHANDELEN som sponser denne, som går av stabelen den 10 juni, med premieringer for bl.a. lengste drive (på fairway) og nærmest flagget.

Et tilbakevendende problem har vært tolking av scorekort. I år vil IKKE turneringskomiteen gå rundt for å spørre om hva som er skrevet, men tolke tallene på strengeste måte. SÅ SKRIV TYDELIG.

Det er kjent at vi er litt slappe på å følge regler. I år oppfordres alle til å spille etter GOLFREGLENE. F.eks. skal en spiller få straffeslag om han/hun løfter ballen for identifikasjon uten at den er markert. Husk at alle i gruppen har et felles ansvar for at reglene følges.

Seniorgolfen på tirsdager og damedagene på torsdager vil gå som vanlig, men golfreglene skal følges.

Så tilslutt får vi bare krysse fingrene for at banen åpner snart slik at vi kan komme i gang med å forbedre vår handicap.

Med golfhilsen

Turneringskomiteen.

Innhold
Klubben