WHS-video nr 5

Femte video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Grunnen til at denne videoen er med, er at det er ganske mange steder, spesielt Storbritannia, hvor sloperatingsystemet ikke har vært i bruk. For oss forblir systemet for hvordan banene slopes det samme, men det er kanskje greit med en påminnelse om hva som ligger bak tabellen som står på veggen på turneringsbua.

Innhold
Klubben