Historikk

Historien om Krokhol begynner så langt tilbake som i 1989. Da åpnet grunneier Tom Rune Larsen drivingrange på et av jordene sine, og Østmarka Golfklubb ble etablert. Ved enorm egeninnsats fra medlemmer og grunneier ble en 9-hullsbane åpnet to år senere. Tre år senere sa Østmarka Golflklubb takk for følget og flyttet inn på ny 18-hullsbane i Ytre Enebakk, åtte kilometer lenger øst. Den nystartede Krokhol Golfklubb “overtok” den gamle banen, og snart begynte tanken om å utvide til 18 hull å bli mer enn ønskedrøm.

Det ovenstående er sakset fra en artikkel i Golferen.no om den offisielle åpningen 13. juni 2004. Selve artikkelen er ikke lenger tilgjengelig, så derfor er det ingen lenke. Banen hadde da vært åpen i drøyt et år. Norsk Golf var også på besøk ikke så lenge etter åpning og banen ble omtalt i artikkelserien “Klubben i våre hjerter”. Dessverre er ikke selve artikkelen tilgjengelig på nettet lenger, men vi har spart på PDF-en.

Les mer om:

Svarte Skauen 05

Egentlig skulle 18-hullsbanen vært ferdig i 2001, men en del utfordringer, blant annet med miljøvern, gjorde at banen måtte konsekvensutredes, og både byggestart og ferdigstillelse ble derfor to år forsinket. Det skulle vise seg å være meget uheldig, for akkurat da banen var ferdig gikk luften ut av golfboomen som hadde pågått siden midten av 1990-tallet. Det ble derfor umulig å selge alle aksjene som var en forutsetning for sunn finansiering av banen. Baneselskapet, Krokhol Golf AS, slet derfor økonomisk helt fra starten av, og medlemsutviklingen i golfklubben ble en helt annen enn forventet.Banen var fin, selv om den fikk et ufortjent rykte for å være vanskelig å spille og tung å gå. Stort sett var den i bra stand, men økonomien la begrensninger på både vedlikehold og videre utvikling.

Til slutt sa banken stopp, og baneselskapet var nødt til å erklære seg konkurs i 2010. Det var en stund uklart om det ville bli noen drift videre, men til slutt ble det ordnet finansiering slik at banen kunne fortsette som 9-hullsbane fra 2011.

Etter hvert har driften blitt mer og mer dugnadsbasert, og av den grunn har spilleflatene blitt særdeles bra samtidig som kostnadene har blitt holdt på et resultatmessig forsvarlig nivå.

Banen fremstår i dag som en variert 9-hullsbane med god standard.

Diverse presseartikler