Scorekort

I 2013 fikk 9-hullsbanen fått et nytt oppsett. Dette er mest for å gjøre det mer interessant å spille 18-hullsrunder ved å utnytte alle utslagsstedene, slik at det kan spilles 4 forskjellige sløyfer.

I tillegg legges det bedre til rette for nybegynnere og barn ved å etablere en slopet Grønn sløyfe som unngår blant annet de fleste vannhinderne.

Data-scorekort og utslagssteder

Klubben har et system som gjør at du får et ferdig innfylt scorekort når du registrerer deg i proshop.

Du må derfor oppgi hvilken sløyfe du vil spille.

Det er ferdig utfylt i den forstand at det har navn, handicap og spillehandicap, samt en markering hvor mange tildelte slag du får på hvert hull.

Scoren på hvert hull må du fremdeles fylle inn selv.Hvis du bare ønsker å spille 9 hull skal du be om scorekort for enten Grønn, Rød, Gul eller Hvit tee, alt ettersom hvilken sløyfe du ønsker å spille, ellers blir bane- og sloperatingen feil.

Det er også verdt å merke seg at der gul og hvit sløyfe deler tee, så er det meningen at det gule utslaget vil være på fremste halvdel av tee, mens det hvite utslaget vil være på bakre del. Lengden som er oppgitt for hvit sløyfe kan derfor bli opptil 20 meter lenger på hull 2, 7 og 8.

Lokale regler

Lokale regler er trykket på scorekortet. De som står trykket er imidlertid ikke helt oppdatert, ettersom reglene ble endret og oppdatert i henhold til de nye golfreglene, før starten på denne sesongen. De er gjengitt på bildet ved siden av.

Du finner dem også her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =