Scorekort

Det er noen mindre endringer i 2024-scorekortet i forhold til i fjor.

Noen utslag er flyttet fra front til back og omvendt og hull 2/11 og 3/12 har byttet indeks.

På innsiden vil det se slik ut.

Her er et litt mer lettlest, skjematisk fremstilling av scorekortet.

Vi har til og med satt navn på hullene. Dette er det dessverre ikke plass til på det trykte scorekortet.

Tee-markørene er ikke merket med farge, men har en tall-benevnelse, som er basert på lengden av en 18-hullsrunde i hele tusen meter.

Dessuten spilles hullene hovedsakelig fra forskjellige utstagssteder på front-9 og back-9.

Anbefalte tee-steder i henhold til handicap

Når du får skrevet ut et scorekort, vil Golfbox velge et utslagssted for deg basert på ditt kjønn og din handicap (se tabell)

Hvis du ønsker å spille fra et annet utslagssted, og vil se riktig antall mottatte slag på scorekortet, må du si i fra i proshoppen når du sjekker inn, slik at de kan endre det for deg.

Anbefalt tee-sted

De viste sløyfene er altså ANBEFALINGER, basert på hva som vil gi antatt mest spilleglede for den enkelte, og hva som sannsynligvis vil gi best spillehastighet og flyt på banen.

Du står fritt til å velge hvor du vil spille fra.

Lokale regler

Lokale regler er trykket på scorekortet. De som står trykket er imidlertid ikke helt oppdatert, ettersom reglene ble endret og oppdatert i henhold til de nye golfreglene, før starten på denne sesongen. De er gjengitt på bildet ved siden av.

Du finner dem også her.

All informasjon på denne siden gis med forbehold om at den kan bli endret uten forhåndsvarsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × five =