Tillitsvalgte

Klubbens tillitsvalgte består av klubbens styre, valgkomiteen og revisor, som alle velges på klubbens generalforsamling.

Dessuten utnevner/godkjenner styret ledere for de forskjellige komiteene og gruppene.

Styret

Nordskog Espen 2019-07-01 Mcup (8)

Espen Nordskog
Styreleder
Telefon: 906 48 033
E-post: espen.nordskog@norswiss.no

Torgersen Stine IMG_4233 (851x1280)

Stine Torgersen
Nestleder
Telefon: 900 21 709
E-post: stinetorgersen@hotmail.com

Stefan Johansson

Stefan Johansson
Styremedlem

Telefon: 98138356

E-post: stefan@johansson.com

2019-06-10 Mcup- (7)

Jan Tore Samuelsen
Styremedlem
Telefon: 419 33 004
E-post: j.t.samuelsen@getmail.no

2020-06-29 Mcup - (20)

Alexander Løken
Styremedlem
Telefon: 91648589
E-post: Blodstrupmoen35@gmail.com

male avatar

Marte Helene Olstad
Varamedlem

Bærø, Erlend 2020-06-15 Mcup - (10)

Erlend Bærø
Varamedlem

Revisor

Torgersen Trond 2017-09-10

Trond Torgersen

Valgkomité

Bjarne Røed

Finn Arne Johansen

Kontroll-komité

Morten Olstad
Leder

Ann Lisbet Brathaug

Gruppe- og komitéledere:

Handicap

2014-06-16-07

Finn Arne Johansen
E-post: fajohans@gmail.com
Telefon: 90562938

Bane

Sander Lund 2016

Sander Lund
E-post: Sanderl@online.no
Telefon: 90 76 90 02

Turnering

Haugen Per Frode 2016-08-21 KM- (61)

Per Frode Haugen
E-post: froh@hotmail.no
Telefon: 920 38 721

Redaksjon

Kittilsen, Jon 2020-08-31 Mcup- (18)

Jon Kittilsen
E-post: jon.kittilsen@getmail.no
Telefon: 48 11 22 67

Senior-gruppen

Jansen Jan Berg 2015-06-01 (8)

Jan Berg Jansen
E-post: janbergjansen @hotmail.com
Telefon: 90123958

Damegruppen

male avatar

Inaktiv

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

2018--05-13 Tofteberg, Jens

Jens Kr. Tofteberg
E-post: toftebeg@getmail.no
Telefon: 91 18 63 75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + eight =