Tillitsvalgte

Klubbens tillitsvalgte består av klubbens styre, valgkomiteen og revisor, som alle velges på klubbens generalforsamling.

Dessuten utnevner/godkjenner styret ledere for de forskjellige komiteene og gruppene.

Styret

Espen Nordskog

Styreleder

T: 906 48 033 - E: espen.nordskog@norswiss.

Stine Torgersen

Nestleder

T: 900 21 709 - E: stinetorgersen@hotmail.com

Stefan Johansson

Styremedlem

T: 98138356 - E: stefan@johansson.com

Jan Tore Samuelsen

Styremedlem

T: 419 33 004 - E: jan2resam@gmail.com

Marte Helene Olstad

Styremedlem

T: 91357993 - E: martehelene@outlook.com

Liv Celine Almsbakken

Varamedlem

T: 995 45 990 - E: Livceline@hotmail.no

Erlend Bærø

Varamedlem / kasserer

T: 98486699 - E: erlbaro@gmail.com

Valgt av årsmøtet

Valgkomité

Bjarne Røed

Leder

Elin Bjørnhaug

Medlem

Kjell Høydahl

Medlem

Andreas Fosskaug Sørensen

Varamedlem

Revisor

Trond Torgersen

Revisor

Kontroll-komité

Morten Olstad

Leder

Ann Lisbet Brathaug

Medlem

Gruppe- og komitéledere:

Handicap

Stefan Johansson

T: 98138356 - E: stefan@johansson.com

Bane

Egil Sørset

E: egil.sorset@outlook.com - T: 913 59 295

Turnering

Roald Eilertsen

E: rjeilert@online.no - T: 951 67 266

Redaksjon

Jon Kittilsen

Redaktør

E: jon.kittilsen@getmail.no - T: 48 11 22 67

Senior

Jan Berg Jansen

E: janbergjansen @hotmail.com - T: 90123958

Ragnhild Lied Johansen

ragnhildlj@gmail.com - 456 13 557

Damer

Stine Torgersen

T: 900 21 709 - E: stinetorgersen@hotmail.com

Marte Helene Olstad

T: 91357993 - E: martehelene@outlook.com

Klubb-
kontakt Norsk Seniorgolf

Jon Kittilsen

E: jon.kittilsen@getmail.no - T: 48 11 22 67

Hovedbildet: I 2022 hadde styret til og med sin egen turnering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − two =