Klubbens tillitsvalgte

Klubbens tillitsvalgte består av klubbens styre, valgkomiteen og revisor, som alle velges på klubbens generalforsamling.

Dessuten utnevner/godkjenner styret ledere for de forskjellige komiteene og gruppene.

Styret

Egil Sørset

Egil Sørset

Styreleder

Telefon: 913 59 295
E-post: egil.sorset@tine.no

Espen Nordskog

Espen Nordskog

Nestleder

Telefon: 906 48 033
E-post: espen.nordskog@norswiss.no

Isak Ladegård

Isak Ladegård

Styremedlem

Telefon: 991 07 228
e-post: isak.ladegard84@gmail.com

Stine Torgersen

Stine Torgersen

Styremedlem

Telefon: 900 21 709
E-post: stinetorgersen@hotmail.com

Jan Tore Samuelsen

Jan Tore Samuelsen

Styremedlem

Telefon: 419 33 004
E-post: j.t.samuelsen@getmail.no

Britha Amundsen

Britha Amundsen

Varamedlem

Telefon: 920 83 410
E-post: brithaamundsen@gmail.co

Bjørn Harald Jensen

Bjørn Harald Jensen

Varamedlem

Telefon: 99477210
E-post: b-h-jens@online.no

Revisorer

Odd Hole

Odd Hole

Revisor
Trond Torgersen

Trond Torgersen

Revisor

Valgkomité

Morten Olstad

Morten Olstad

Leder

Telefon: 902 08 202
E-post: mortolstad@gmail.com

Ellen Herdal

Ellen Herdal

Bjarne Røed

Bjarne Røed

Finn Arne Johansen

Finn Arne Johansen

Varamedlem

Gruppe- og komitéledere:

Handicap

Handicap

Finn Arne Johansen

E-post: fajohans@gmail.com
Telefon: 90 56 29 38

Bane

Bane

Sander Lund

E-post: Sanderl@online.no
Telefon: 90 76 90 02

Turnering

Turnering

Per Frode Haugen

E-post: froh@hotmail.no
Telefon: 920 38 721

Redaksjon

Redaksjon

Morten Olstad

E-post: morten.olstad@caverion.no
Telefon: 90 20 82 02

Seniorgruppen

Seniorgruppen

Jan Berg Jansen

E-post: janbergjansen@hotmail.com
Telefon: 90123958

Damegruppen

Damegruppen

Inaktiv
Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

Jens Kr. Tofteberg

E-post: toftebeg@getmail.no
Telefon: 91 18 63 75