Handicapkomité

Handicapkomiteen styrer alt som har med handicap å gjøre i klubben (se nedenfor).

I tillegg til informasjon om komiteen, vil vi også benytte disse sidene til å legge ut handicaprelatert informasjon. Så hvis du lurer på noe innen dette området, bør du sjekke her først.

Finn Arne Johansen

Leder

905 62 938 - fajohans@gmail.com

Stefan Johansson

Medlem

T: 98138356 - E: stefan@johansson.com

Dette er hva handicapreglene har å si om handicapkomiteen

Handicapkomiteens oppgaver

Handicapkomiteen har en veldig viktig rolle i en god administrasjon av en spillers handicap, og har verktøy for å kunne gripe inn hvis beregnet handicap ikke lenger gjenspeiler spillerens demonstrerte spillestyrke. Hvis de blir brukt riktig er disse verktøyene utformet for å sikre at spillerne behandles rettferdig og likt fra klubb til klubb.

World Handicap System

De fullstendige handicapreglene, som ble revidert i 2020, finner du her:

Handicapreglene-whs-2020.pdf

Golfbox viser til enhver tid hvordan ditt nåværende handicap er regnet ut.

Årsrapport fra handicapkomiteen 2022

Etter noen sesonger med bruk av World Handicap System (WHS) så ser det ut til at systemet fungerer bra. En av fordelene er at eventuelle små feil i registrering av runder «forsvinner» hvis man jevnlig registrer runde.

I Krokhol er det relativt mange som spiller turneringer og dermed jevnlig får handicap justert. Å jevnlig registrere spilte runder er viktig slik at man spiller med et rettvisende handicap.

I 2021 deltok tre av klubbens medlemmer i et regelkurs. For å opprettholde kompetanse innenfor regelverket burde flere medlemmer delta i slike kurs i 2023.

I løpet av året har det blitt innlevert noen feilaktige scorekort som har måttet justeres. Spiller man i utlandet og må legge inn banen manuelt i Golfbox er det viktig at man er nøye med f.eks. hva som er baneverdi og slopeverdi. Legger man inn disse verdiene feil så kan det slå veldig feil ut. Hvis man legger inn feil så er det viktig å melde fra til handicapkomiteen slik at dette kan rettes opp så raskt som mulig.

Også i siste sesong har vi fått inn en del scorekort med ukjent markør. Etter reglene gir ikke dette automatisk regulering av handicap. Dette er noe som kommer til å følges opp mer nøye i 2023.

På vegne av Handicapkomiteen
Stefan Johansson

Årsrapport fra handicapkomiteen 2021

Det nye handicapsystemet, som ble innført før sesongstart i 2020, synes å virke bra. I Krokhol har vi vært relativt konsekvente med å justere handicap i forbindelse med klubbturneringene, og når også 9-hulls runder er tellende, skal resultatet være at de fleste avsluttet året med et handicap som føles riktig.

Golfforbundet har vært opptatt av at enkelte spillere legger inn dårligere selskapsrunder for å beholde et kunstig høyt handicap med de fordeler dette gir. Klubbenes handicapkomite er blitt pålagt å følge opp handicap-beregningen for spillere hvor det oppdages feil i scorearkivet.

Vi anser at dette ikke har vært noe problem i vår klubb.

Golfreglene er som alle vet, temmelig innviklede.  Regelboken kan tidvis minne om en mindre utgave av Norges lover.  Dessverre viser det seg at slett ikke alle våre spillere behersker reglene. Diskusjoner, særlig i etterkant av turneringene, har brakt for dagen flere tilfeller av litt spesiell forståelse av reglene. For i noen grad å bøte på dette hadde klubben tre deltagere på forbundets regelkurs på vinteren 2021.Handicapkomiteen mener at dette bør klubben fortsette med.

Innleverte scorekort har ført til en del oppklaringsarbeid, fordi spillere ikke har satt seg godt nok inn i systemet. Når en spiller selv oppdager at noe er feil bør handicapkomiteen helst få beskjed før det spilles flere runder hvor feilen trekkes med.

Også i siste sesong har vi fått inn en del scorekort med ukjent markør. Etter reglene gir ikke dette automatisk regulering av handicap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − one =