Styre og stell

Her finner du “offisiell” informasjon selve klubben, som styre, vedtekter osv.

Vær oppmerksom på at klubbens styre kun leder klubben og har ingen formell kontroll med banen. Denne utøves av Tom Rune Larsens enkeltmannsforetak. Klubben har imidlertid en samarbeidsavtale med Tom Rune Larsen.