Styre og stell

Her finner du “offisiell” informasjon selve klubben, som styre, vedtekter osv.

Vær oppmerksom på at klubbens styre kun leder klubben og har ingen formell kontroll med banen. Denne utøves av Tom Rune Larsens enkeltmannsforetak. Klubben har imidlertid en samarbeidsavtale med Tom Rune Larsen.

 • Tillitsvalgte
  Om hvem som sitter i styret og hvem som leder de forskjellige utvalgene.
 • Vedtekter
  Klubbens lover
 • Årsmøter
  Referater og annen informasjon fra og om årsmøtene tilbake til 2009
 • Styremøtereferater
  Samling av rapporter fra styremøter
 • Politiattest
  Om hva du må gjøre hvis du skal jobbe med ungdom.