Styre og stell

Her finner du “offisiell” informasjon selve klubben, som styre, vedtekter osv.

Klikk på overskriften eller ikonet nedenfor for å gå til den aktuelle siden.

Vær oppmerksom på at klubbens styre kun leder klubben og har ingen formell kontroll med banen. Denne utøves av Tom Rune Larsens enkeltmannsforetak. Klubben har imidlertid en samarbeidsavtale med Tom Rune Larsen.

Tillitsvalgte

Om hvem som sitter i styret og hvem som leder de forskjellige utvalgene.

Vedtekter

Klubbens lover

Årsmøter

Referater og annen informasjon fra og om de siste årsmøtene

Politiattest

Om hva du må gjøre hvis du skal jobbe med ungdom.

Personvern-
erklæring

Om hvordan klubben håndterer personopplysninger.