Adresseendring

For at klubben skal kunne kommunisere med deg er den avhengig av å ha kurante opplysninger. Hvis noen av dine personopplysninger endrer seg, enten det er

  • navn
  • adresse
  • e-postadresse
  • telefonnummer

ville vi sette pris på om du tok deg tid til å fylle inn dette skjemaet, eller sende en e-post til kontor@krokhol.no, men dette er lettere.