Adresseendring

For at klubben skal kunne kommunisere med deg er den avhengig av å ha kurante opplysninger. Hvis noen av dine personopplysninger endrer seg, enten det er

  • navn,
  • adresse,
  • e-postadresse eller
  • telefonnummer,

ville vi sette pris på om du tok deg tid til å trykke på knappen nedenfor og fylle inn skjemaet som dukker opp på en ny side.

Du vil også bli bedt om å bekrefte at du har lest medlemsvilkårene. Dette er egentlig ikke nødvendig for å endre opplysninger, men vi må ha noe der for å unngå å bli spammet.

Du kan også sende en e-post til kontor@krokhol.no, men det er enklere å bruke skjemaet.

I tillegg kan du selv endre enkelte opplysninger, for eksempel kontaktdetaljer, i Golfbox.