Innmelding

Navn

Fødselsdato

Adresse

Postnr. og -sted

Mobiltlf.

Telefon

E-post

Kjønn

Registrert handicap

Medlem i annen klubb?

Tidligere klubb

Jeg ønsker følgende medlemskap

Jeg ønsker Krokhol GK som hjemmeklubb

Jeg har lest og forstått de generelle vilkårene for medlemskap beskrevet på siden Medlemskap