Veien til Golf-kurs

Målet med nybegynnerkurset Veien til Golf er at du skal bli kjent med golf og finne deg til rette i miljøet. Kurset vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen. Du skal også få prøve å spille noen hull for å oppleve hva golf er. Etter kurset har klubben ulike tilbud for at du skal komme videre med både trening, spill og sosiale aktiviteter.

Kursprogrammet for 2022 er avsluttet.

Velkommen tilbake i 2023 – opplegget vil sannsynlig være tilsvarende det som er beskrevet nedenfor.

Vi ønsker fremdeles å gi våre kursdeltakere størst mulig fleksibilitet, men på grunn av den store pågangen, er vi nødt til, i større grad, å organisere det i litt større grupper.

Basistilbudet vil være i grupper på maks. 12. Dette vil i stor grad forgå i forbindelse med helger for å gjøre det enklsere for flere å benytte seg av tilbudet.

Det vil imidlertid også være mulig å ta kurset i mindre grupper, så det vil også være mulig med mer individuell instruksjon som før, men kun etter nærmere avtale.

I henhold til golfforbundets retningslinjer skal et VtG-nybegynnerkurs vare i minst 12 timer. Minimum 9 timer (¾ av minimum kurstid) skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg.

Vi har styrket den praktiske delen av kurset, for å være sikker på at deltakerne oppfyller kravene til golfforbundet.

Individuell instruksjon i mindre grupper

Det kan arrangeres kurs etter nærmere avtale for mindre grupper, som settes sammen etter behov. Det vil være maksimalt 5 deltakere i hver gruppe.

Rimelig er det også

Kandidater som starter kurset betaler en kursavgift på 1200 kroner*, Ved fullført kurs får de tilbud om medlemskap i klubben. Det er ingen forutsetning å måtte melde seg inn i Krokhol Golfklubb, men de som velger en annen klubb får bare godkjennelsen signert og forblir dessuten registrert i Krokhols kursarkiv.

Hvis du melder deg inn,

så får du et medlemstilbud som varierer litt avhengig av hvor gammel du er.

De som melder seg inn som yngre senior 20-29 år og senior 30+ får trukket 1200 kroner** fra de ordinære prisene på medlemskap med spillerett.

Juniorer fra 14 til 19 år får en innmeldingsrabatt på 300 kroner, mens juniorer under 14 år kan trekke fra 100 kroner.

Her får du en oversikt over prisene på de forskjellige medlemskategoriene

* Prisen kan endres uten forhåndsvarsel

** Gjelder ikke ved benyttelse av andre tilbud

To-delt kurs

Nytt av fjoråret er at VtG-kurset er delt i to deler hvorav del 1 er e-læring og del 2 er et praktisk kurs i en golfklubb.

Først må du melde deg på til opplæring hos oss, men før du stiller på banen, må du gjennomføre e-læringskurset som ligger på sidene til Golfforbundet. Kurset tar ca. 45 minutter, og NGF anbefaler at du bruker en PC til å ta det.

For å ta kurset, må du logge deg på Min Idrett. Her kan det hende du har en profil allerede (f.eks. gjennom et annet idrettslag), men det er også ganske enkelt å opprette en profil.

Stine Torgersen
Kursansvarlig

Stefan Johansson
Kursansvarlige

PÅMELDING

Individuelt/små grupper etter nærmere avtale.

Ring

Stefan Johansson på 98138356

eller

send en e-post til stefan@johansson.com

for å avtale tidspunkter som passer for deg.

Betaling

Etter at du har avtalt tid, klikker du på knappen nedenfor, som tar deg til en ekstern nettside for betaling. Når du har betalt (en person kan betale for flere deltakere), bekrefter du samtidig avtalen.