Oversikt

Mer om turneringene

Mandagscup

På mandager, hele sesongen, arrangeres en 9-hulls turnering (mandagscup) med shotgun-start (samtidig fra forskjellige hull). Vi starter kl 1800 (og en time tidligere utover høsten). Alle er velkommen til å delta enten du er singelhandicap’er eller 54-handicapper.

Medlemmer med og uten spillerett har førsteretten, men vi tar i mot medlemmer fra andre klubber så lenge det er plass (maks 48 deltakere).

Historikk – OoM-vinnere, deltakerantall, tidligere vinnere

Tirsdag formiddag

Tirsdagsturneringen for ”Fair ladies” og ”Old boys” (50+) har shotgun start kl 11.30 for en 9-hullsturnering.

Startavgift er 30 kr + 20 kr for birdiekonkurransen (medlemmer uten spillerett og medlemmer fra andre klubber må i tillegg betale greenfee). Påmelding skjer på Golfbox. Startlisten blir offentliggjort turneringsdagen. Det er premiering i hver enkelt turnering og sammenlagt for sesongen.

Damedag

På torsdager (dameturneringen) er hyggen underveis vel så viktig som konkurransen. Første flighten går ut kl 18 og de andre følger med 10 minutters mellomrom.
Også her skjer påmelding i Golfbox. Etter 9-hulls runden går praten enda livligere med premieutdeling som en hyggelig avrunding. Startavgift og premiering er som på mandagsturneringen. Medlemmer i andre klubber må betale normalt 9 hulls greenfee. Medlemmer uten spillerett og hverdagsmedlemmer betaler lavere greenfee som fastsettes av baneselskapet.

Alle ukedagsturneringene er ÅPNE turneringer. Medlemmer av andre klubber er altså velkommen til å spille.

Klubbmesterskap i Match Play

er en utslagsturnering for klubbens medlemmer hvor første runde starter i månedsskiftet mai-juni og med finale i september.
De som møter hverandre spiller om ett og ett hull på en 9- (innledende runder) eller 18-hulls runde (semifinale og finale). Deltakeravgiften er 50 kr (+ evt greenfee). Påmelding skjer via Golfbox.

Klubbmesterskapet

arrangeres i siste halvdel av august.

Selve klubbmesterskapet skjer i klasse A (herrer) og B (damer) i form av slagspill uten mottatte slag (scratch). I utgangspunktet er dette for spillere med HCP 19,9 eller bedre. Samtidig arrangeres en turnering for de øvrige medlemmene. Klasse C (herrer) og D (damer) spiller slagturnering med mottatte slag (nettoslag når spillehandicapet er trukket fra). Herrer med hcp 20,0 til 22,9 kan, om ønskelig, spille i klasse A. Det samme gjelder damer med hcp 20,0 til 24,9. Alle spiller 18 hull på lørdag mens de som kvalifiserer seg til spill på søndag spiller 18 nye hull denne dagen. Spilleavgiften er 100 kr (+ greenfee for medlemmer uten spillerett).

Andre helgeturneringer

I sesongens løp avholdes det gjerne en nasjonal veldedighetsturnering der inntektene går til Kreftsaken, samt de tradisjonelle åpnings- og avslutningsturneringene, henholdsvis Vårsleppen og Elgjakta. Ellers er Jernslaget (der du bare kan bruke 3 køller) et tradisjonsrikt og årlig innslag. I tillegg ble en annen tradisjonsrik turnering, Krokhol Masters, gjeninnført i 2017.

Golfbox

Nærmere informasjon om de øvrige klubbturneringene kan finnes her på turneringssidene samt i Golfbox i den perioden det er muligheter for å melde seg på (vanligvis 3-4 uker før turneringen avholdes).

Terminliste

Terminlisten legges ut på Golfbox, og vi har en kopi av den her på nettstedet.

Terminliste