Kontakt

Hvem du skal kontakte avhenger av hva det dreier seg om

Bestilling

Det beste er om du bestiller i Golfbox (se øverst eller nederst på siden).

Du kan også ringe 46 47 36 25 mellom kl. 12.00 og kl. 15 på hverdager

Utenom dette, kan du ringe 64857790 – innvalg 1.

Generelle forespørsler

(1) kan rettes til kontoret som deles av klubben (Krokhol Golfklubb) og Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen. Det ligger i andre etasje i klubbhuset.

Besøksadresse: Enebakkveien 640 C, 1404 Siggerud
E-post: kontor@krokhol.no
Telefon: 64 85 77 90, innvalg 1
Faks: 64 85 77 90

Kontoret betjenes til ulike tider.

(2) eller til styreleder i klubben:

Espen Nordskog
Telefon: 906 48 033
E-post: espen.nordskog@norswiss.no

Klubbens organisasjonsnummer er: 989 384 759

Hvis du ønsker å kontakte andre av klubbens tillitsvalgte, finner du kontaktinformasjon her.
Kontaktinformasjon for turneringsansvarlige (medlemmer av turneringskomiteen) finner du her.

Forespørsler om nettstedet eller innholdet på det

kan rettes til redaktøren

Jon Kittilsen
E-post: jon.kittilsen@getmail.no
Telefon/SMS: 48 11 22 67