Om klubben

Litt historie

Krokhol golfklubb ble stiftet 18.desember 1995.

Krokhol golfbane ble anlagt i 1990 som en enkelt bygd 9-hullsbane. Klubben vokste raskt til ca 700 medlemmer inkl. 100 juniormedlemmer.

Det ble gitt klarsignal for utredning av bygging av 18-hullsbane i juni 1997. Planene ble godkjent vinteren 2000/2001. Banen sto ferdig i 2003/04.

Høsten 2010 gikk imidlertid baneselskapet konkurs, og fra sesongen 2011 er banen blitt spilt som en 9-hullsbane.

Medlemmer

Ved utgangen av 2019 hadde klubben 230 medlemmer, med en grei fordelinger av damer, herrer og seniorer. Dette er en liten oppgang etter en stor avmatning av medlemsmassen etter overgangen til 9-hullsbane. Medlemmer behøver ikke lenger ha noen aksje for å ha spillerett på banen. Medlemmer med spillerett har imidlertid en rekke fordeler.

I 2020 har det imidlertid vært en formidabel økning, og vi har nå over 300 medlemmer.

Aktiviteter

Det finnes flere aktiviteter for hver av de overnevnte medlemsgruppene, her kan nevnes opplæring og trening, turer, turneringer og andre sosiale arrangementer. Mer om dette finner du under de enkelte gruppenes presentasjon og beskrivelse.

Trening

Krokhol har en av de største drivingranger i området, trening av de lange slagene kan skje til alle døgnets tider!. Ballautomaten tar også bankkort, slik at det ikke er nødvendig for besøkende å dra opp til klubbhuset for å kjøpe polletter.

Det er lagt stor vekt på nærspillsområder for de som ikke er helt sikre på om de korte slagene sitter 100%. Blant annet har klubben et eget treningshull der man kan trene på innspill til green fra så langt unna som 150 m.

Turneringer

Krokhol Golfklubb gjennomfører ca 60 turneringer i løpet av en sesong, så her burde det være noe for alle. Turneringene er meget populære og det blir lagt vekt på integrasjon av nye medlemmer i klubbens miljø. Alle våre medlemmer, uansett om de har klubbhandicap eller registrert handicap, er velkomne til å spille i klubbens turneringer.

Alle er velkommen til å søke medlemskap i Krokhol golfklubb.

Formelle tilknytninger

Klubben er tilknyttet Norges Golfforbund, Viken Idrettskrets og Nordre Follo Idrettsråd.