Turneringskomíteen

Det er turneringskomiteen som organiserer turneringer på Krokhol.

Det er medlemmene av turneringskomiteen som fungerer som turneringsledere. På innbydelsen til hver turnering vil det stå hvilke av de individuelle medlemmene som er ansvarlig for akkurat den turneringen. Forespørsler angående turneringen skal rettes til dem.

Den har også sin egen side

Medlemmene av turneringskomiteen i 2018:

Medlem E-post Mobil
Jens Kr. Tofteberg tofteberg@getmail.no 911 86 375
Ragnhild Lied Johansen ragnhildlj@gmail.com 456 13 557
Stine Torgersen stinetorgersen@hotmail.com 900 21 709
Finn-Arne Johansen fajohans@gmail.com 905 62 938
Per Frode Haugen froh@hotmail.no 920 38 721
Marit Bjørnstad maja-bjo@online.no 905 51 775
Knut Storm Hanssen knut.storm@hotmail.com 90987621
Rita Åse rita@duodesign.no 97037009
Sten-Arne Skulbru sten.arne.skulbru@gmail.com 90582638