Turneringskomíteen

Det er turneringskomiteen som organiserer turneringer på Krokhol.

Det er medlemmene av turneringskomiteen som fungerer som turneringsledere. På innbydelsen til hver turnering vil det stå hvilke av de individuelle medlemmene som er ansvarlig for akkurat den turneringen. Forespørsler angående turneringen skal rettes til dem.

Hvis informasjon mangler på Golfbox-siden for turneringen, finner du kontaktinformasjon nedenfor.

(Bildet: TK-medlemmene blir hvert år innbudt til å være med på en delvis sponset tur – gjerne til Sverige)

Kontaktinformasjon for
medlemmene av turneringskomiteen 2023

Medlem

E-post

Mobil

Jens Kr. Tofteberg

jenstofteberg@gmail.ncom

911 86 375

Ragnhild Lied Johansen

ragnhildlj@gmail.com

456 13 557

Stine Torgersen

stinetorgersen@hotmail.com

900 21 709

Per Frode Haugen, leder

froh@hotmail.no

920 38 721

Marit Bjørnstad

marit.bjoernstad@outlook.com

905 51 775

Knut Storm Hanssen

knut.storm@hotmail.com

909 87 621

Stefan Johansson

stefan@johansson.com

981 38 356

Elin Bjørnhaug

elin.h.j.bjornhaug@gmail.com

 957 57 557

Knut Olav Sørset

Knuto2909@gmail.com

478 79 680

Jostein Olafsen

jostein.olafsen@gmail.com

450 83 630

Roald Eilertsen

rjeilert@online.no

951 67 266

Arne Schille

arneksch@gmail.com

995 95 451