Årsmøte

Årsmøter

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år i begynnelsen av februar.

I menyen til høyre er det meningen at du skal finne protokollen fra årsmøtet de siste årene, men inntil vi får til det, kan du bruke knappene nedenenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =