Damegruppen

Aktiviteten i damegruppen tok seg opp i 2022. Se nedenfor.

Det betyr at vi er noen damer som møtes spiller 9 hull sammen hvor det viktigste er det sosiale. Dametreffene settes opp i Golfbox, så det er bare å melde seg på slik at ser vi hvor mange vi blir.  Håper vi ses!

Årsrapport fra damegruppen 2022

I år har vi vært så heldig å få i gang damegruppen. Vi avtalte med pro Steffen Larsen før sesongstart og fikk en egen damegruppe på medlemstreningen både på vårkurset og høstkurset. Der deltok det 10 ivrige damer hver tirsdag.

Da det ikke var trening med Steffen hadde vi ukentlige dametreff der vi hadde litt sosial omgang først med kaffe og noe godt attåt. Deretter spilte vi 9 hull på banen. Det har vært litt variasjon i antall som deltok på dametreffet igjennom sesongen, men vi var som regel 2 flighter som spilte på banen hver tirsdag.

Veldig hyggelig at det var en del «nye damer» som deltok både på trening og dametreffet. Det er plass til mange flere på damedagen (tirsdager) og vi håper at det i sesongen 2023 vil delta enda flere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + fourteen =